Hiërarchische ladder voor verpleegkundigen

Wisselen van disciplines is mogelijk. Wil je je verder specialiseren, dan kun je een van de vele interne opleidingen en bijscholingen volgen.

Verpleegkundigen die willen doorgroeien in hun functie krijgen de kans, maar ook de nodige begeleiding om te ontdekken van de eigen mogelijkheden zijn. Naast specialisatiekansen als verpleegkundige, vroedvrouw of medische beeldvormer, kan er ook gekozen worden voor een loopbaan binnen het management.

Hoofdverpleegkundige

Aan het hoofd van de afdeling staat een hoofdverpleegkundige. Een hoofdverpleegkundige draagt de eindverantwoordelijkheid over de afdeling. Hij zorgt ervoor dat er kwalitatieve zorg wordt aangeboden, hij begeleidt zijn teamleden en zorgt ervoor dat alle operationele processen op elkaar zijn afgestemd. De hoofdverpleegkundige kan worden bijgestaan door een of twee adjunct-hoofdverpleegkundigen. Deze vervullen bepaalde deelaspecten van de managementopdracht, zoals het opstellen van de uurroosters of het organiseren van de continuïteit van de zorg.

Verpleegkundig manager

De hoofdverpleegkundigen van een zorgzone worden gecoördineerd en ondersteund door een verpleegkundig manager. De verpleegkundig manager zorgt voor de operationele werkbaarheid van de zorgzone op verpleegkundig vlak, hij coacht de hoofdverpleegkundigen en geeft impulsen voor innoverende projecten, die de patiëntgerichtheid en –veiligheid van de zorg kunnen optimaliseren.

Verpleegkundig directeur

De verpleegkundig directeur heeft de eindverantwoordelijkheid voor de inhoudelijke en operationele werking van het verpleegkundig departement. Hij staat in voor een goede dagdagelijkse werking en een voortdurende inhoudelijke verbetering van de verpleegkunde in het ziekenhuis. De verpleegkundig directeur zorgt ervoor dat wat leeft aan de basis beleidsmatig wordt opgevolgd, en dat beleidsbeslissingen met betrekking tot verpleegkunde in het ziekenhuis kunnen landen.

Stafmedewerker 

Als stafmedewerker binnen het competentiecentrum verpleegkunde ga je verpleegkundige innovatie binnen UZ Leuven promoten, initiëren en ondersteunen. Belangrijk daarin is de begeleiding van verpleegkundig specialisten in de praktische en wetenschappelijke aspecten van hun rol en het aanbieden van (individuele) coaching en intervisies. Stafmedewerkers nemen een voortrekkersrol in verpleegkundig relevante kwaliteitsverbeterings- en onderzoeksprojecten, maar ook in het meer en beter zichtbaar maken van verpleegkundige geavanceerde rollen en innovatieve projecten. 

Laatste aanpassing: 25 augustus 2022