Investeren in mensen: patient empowerment

Op het vlak van patient empowerment wil UZ Leuven een voortrekker zijn. De patiënt is een evenwaardige gesprekpartner die mee over het genezingsproces beslist. De zorgverlener en de patiënt werken samen, als een team, aan een betere gezondheid. Patiënten worden gezien als ‘klanten’ die recht hebben op gezondheidszorg, op duidelijke informatie, op privacy. Met de Belgische wet op de patiëntenrechten van 2002 werd de band zorgverlener-patiënt formeel vastgelegd, wat ook de kwaliteit van de medische zorg ten goede kwam. Voor UZ Leuven is de emancipatie van de patiënt een positieve en onomkeerbare evolutie.

Van informatiebrochures tot een online patiëntendossier

In UZ Leuven bestaan heel wat initiatieven om patient empowerment kracht bij te zetten. Patiënteninformatiebrochures, een eigen patiëntenmagazine en een toegankelijke website zorgen ervoor dat er betrouwbare en verstaanbare info over ziekten en behandelingen voorhanden is. Zorgverleners van UZ Leuven worden gestimuleerd om voldoende tijd voor patiënten uit te trekken en verder te kijken dan alleen het medische luik, rekening houdend met de individuele behoeften van een patiënt. Patiënten krijgen educatie op maat over hun ziekte en worden aangemoedigd en begeleid om zelf over hun behandelingen na te denken.

Patiënten kunnen ook rechtstreeks en op een veilige manier hun patiëntendossier inkijken via de computer of de smartphone. Gevalideerde verslagen, onderzoeken, functiemetingen of labresultaten kunnen ze zelf zien en opvolgen. Het online beschikbaar stellen van het eigen patiëntendossier is belangrijk in het proces van patient empowerment.

Laatste aanpassing: 5 juni 2023