Onderzoeksprojecten cerebrale parese (CP)

Onderzoeksprojecten hebben steeds als doel om inzicht te verwerven in de verschillende aspecten van cerebrale parese en zo de klinisch zorg te kunnen verbeteren. Mogelijk wordt u gevraagd of u aan een studieproject wil deelnemen.

Overzicht van klinische studies bij cerebrale parese:

TAMTA & 3 DMMAP

Meer info

Ivision

Revalidatie-specifieke software voor kinderen met cerebrale visuele inperking

Neurologische determinanten van bimanuele motorische controle bij kinderen met een unilaterale cerebrale parese

Meer info

Laatste aanpassing: 29 oktober 2021