Verblijf voor familie

12 mei 2023

Terug van weggeweest: het verblijf voor familie op campus Gasthuisberg. Soms wil je in de buurt blijven van je ernstig zieke partner of ziek kind in het ziekenhuis. UZ Leuven heeft enkele kamers waar naasten van patiënten kunnen verblij-ven onder bepaalde voorwaarden.

Het verblijf is bedoeld voor familieleden van patiënten op intensieve zorg, spoed en het kinderziekenhuis.

De kamers kun je telefonisch reserveren via het onthaal, ten vroegste vijf dagen op voorhand: 
tel. 016 34 58 02.