Vaccinatie tegen COVID-19 van hoogrisicopatiënten tussen 16 en 18 jaar

9 juni 2021

Het vaccin van Pfizer/BioNTech is reeds goedgekeurd door het Europees Geneesmiddelenagentschap vanaf 16 jaar op basis van grote klinische studies. De Hoge Gezondheidsraad raadt aan kinderen van 16 tot 18 jaar te vaccineren. Deze kinderen komen aan de beurt na de volwassenen. Kinderen met complexe/ernstige aandoeningen kunnen wel prioritair gevaccineerd worden.

Wie komt in aanmerking? 

Kinderen met de volgende aandoeningen komen in aanmerking voor een prioritaire vaccinatie:

  • chronische nierziekten sinds minstens 3 maanden
  • chronische leverziekten sinds minstens 6 maanden
  • hematologische kankers (bv. leukemie)
  • het syndroom van Down
  • transplantatie (of op de wachtlijst voor een transplantatie)
  • verstoord immuunsysteem (lijden aan immunodeficiëntie of immunosuppressiva gebruiken) 
  • actieve hiv/aids
  • bepaalde zeldzame aandoeningen als die een grote impact hebben op de longen, het hart of het zenuwstelsel (zie ook de lijst van Orphanet)

Tegenindicaties, mogelijke voordelen en potentiële nadelen van het vaccineren kunnen met de behandelende arts van uw kind besproken worden.

Registreren

De behandelende artsen zullen de patiënten met bovenstaande aandoeningen op de prioritaire vaccinatielijst zetten. Vanaf 21 juni kunt u nakijken of uw kind op die prioritaire lijst staat via www.myhealthviewer.be

Als uw kind tot een risicogroep behoort en toch niet op de lijst staat, kunt u hem of haar registreren op de lijst voor prioritaire vaccinaties via onderstaande knop. Daarmee geeft u de identiteit van uw kind door, maar geen medische gegevens. Uw kind wordt dan opgeroepen door een vaccinatiecentrum voor prioritaire vaccinatie.

Bekijk de officiële info van de overheid: 

Gerelateerd

Laatste aanpassing: 9 juni 2021