UZ Leuven officieel erkend als Europees opleidingscentrum voor lever- en niertransplantatie

24 mei 2019
Op 22 mei 2019 werd UZ Leuven officieel erkend als Europees opleidingscentrum voor abdominale prelevatie en lever- en niertransplantatie. UZ Leuven is daarmee het enige Belgische centrum dat Belgische en internationale transplantatiechirurgen mag opleiden voor lever- en niertransplantaties.
Op deze pagina
Artsen voeren transplantatie uit in de operatiezaal

UZ Leuven is voortaan officieel erkend als opleidingscentrum voor abdominale transplantatiechirurgen.

 

 

 

In het totaal zijn er in Europa slechts twaalf geaccrediteerde centra voor de opleiding van transplantatiechirurgen voor lever- en niertransplantaties. In België is UZ Leuven het enige geaccrediteerde centrum. UZ Leuven kreeg de accreditatie vanwege de goede medische resultaten en omdat het jaarlijks voldoende operaties uitvoert om als referentiecentrum beschouwd te kunnen worden.

De accreditatie werd toegekend door de European Union of Medical Specialists (EUMS) na indiening van een dossier en een bezoek van de EUMS-auditeurs aan de dienst abdominale transplantatiechirurgie en –coördinatie.

De opleiding van nieuwe transplantatiechirurgen zal verzorgd worden door de vier stafleden van de dienst abdominale transplantatiechirurgie, prof. dr. Jacques Pirenne, prof. dr. Diethard Monbaliu, prof. dr. Ina Jochmans en prof. dr. Mauricio Sainz.

Gerelateerd

Meer nieuws over "Levertransplantatie"

Perfusie van donorlever voorkomt galwegproblemen na transplantatie

1 maart 2021
Koude, zuurstofrijke spoeling van een donorlever op een speciale perfusiemachine voorafgaand aan een levertransplantatie, zorgt voor veel minder galwegproblemen na de transplantatie. Dat blijkt uit een grote internationale studie waaraan UZ Leuven meewerkte.
Lees meer
Meer nieuws over "Niertransplantatie"

Toediening van zuurstof aan donornieren zorgt voor minder afstoting van de nier

20 november 2020
Getransplanteerde nieren hebben baat bij extra zuurstof voorafgaand aan de transplantatie. De onderzoekers toonden aan dat nieren die zuurstof hadden gekregen, een jaar na de transplantatie veel minder worden afgestoten en vaker overleven.
Lees meer
Meer nieuws over "Niertransplantatie"

Bloedtest detecteert afstoting door antistoffen na niertransplantatie

30 juli 2019
In een multicentrische Europese studie onder leiding van Leuvense nefrologen vonden onderzoekers een nieuwe biomerker die op een veel vroeger tijdstip en met een eenvoudige bloedtest kan aantonen welke patiënten afstotingsverschijnselen door antistoffen hebben na een niertansplantatie.
Lees meer
Laatste aanpassing: 21 januari 2021