UZ Leuven en KU Leuven voeren strijd tegen kanker op in versterkt Leuvens kanker­instituut

17 december 2015

De strijd tegen kanker blijft een van de grootste uit­­dagingen van deze tijd. We boeken voor­uit­gang, maar kanker­cellen zijn ‘intelligente over­levers’. In het vernieuwde Leuvens kanker­­instituut gaan artsen, klinische onder­­zoekers en funda­mentele weten­­schappers voortaan nauwer samenwerken om de strijd tegen kanker op te voeren.

Op 27 en 28 november 2015 openden de KU Leuven en UZ Leuven het vernieuwde Leuvens kanker­­instituut (LKI) met een weten­­schap­pelijke bij­eenkomst op campus Gasthuis­berg en een plechtige zitting in de Universiteits­­hal.

Het LKI wil een voor­­trekkers­­rol spelen op het vlak van zorg, klinisch onderzoek, diagnose, therapie, opleiding en weten­­schappelijk fundamenteel onder­zoek.

Onder­zoekers willen via de meest geavan­ceerde techno­logieën het geheim van kanker door­gronden. Artsen willen hun patiënten snel en persoons­­gericht kunnen behandelen. Enkel wanneer er een sterke link is tussen funda­menteel onderzoek en het op de patiënt gericht klinisch onder­­zoek, kunnen ont­­dekkingen effectief tot reële toepas­singen leiden.

Om dit te kunnen realiseren, komt er een nauwere en meer structu­rele samen­­werking tussen alle betrokkenen van UZ Leuven en de KU Leuven.

Communicatie

Het LKI wil ook bij­zondere aandacht hebben voor de emotionele en sociale noden van patiënten. Het instituut wil via de communicatie­­diensten van UZ Leuven en KU Leuven open communiceren over weten­schappelijke door­braken, nieuwe therapieën en evoluties in de patiënten­zorg.

Het LKI gaat via fund­­raising actief op zoek naar extra financiering.

Samenstelling en werking

Het vernieuwde instituut wil samenwerking stimuleren over alle domeinen, campussen, groepen en laboratoria heen.

De LKI-leden verenigen zich in de LKI-Raad. Het LKI-Bureau staat in voor het dagelijks bestuur.

  • Prof. dr. Ignace Vergote: voorzitter LKI
  • Prof. dr. Karin Haustermans en prof. dr. Johan Swinnen: vice­­voorzitters
  • Prof. dr. Eric Van Cutsem: algemeen secretaris
  • Prof. dr. Johan Van Lint: coördinator ‘trans­lationeel onderzoek’ om de wissel­­werking te bevorderen tussen het funda­menteel onderzoek en het klinisch onderzoek

Werk­groepen en cellen buigen zich over talrijke aspecten van kanker­­onderzoek en kanker­­zorg. Het LKI-bestuur stelde Griet Van der Perre aan om de interactie met de communicatie­­diensten UZ Leuven en KU Leuven te bewerk­­stelligen en om de fondsen­­werving via het Leuvens Universitair Fonds te coördineren.

Meer info

Bekijk de website over samen­­werking tussen UZ Leuven en de KU Leuven in het vernieuwde LKI.

Naar de website van het Leuven Kankerinsituut
Laatste aanpassing: 16 maart 2023