Jaarverslag 2015

We blikken graag samen met u terug op 2015 aan de hand van een selectie van nieuws­feiten, interviews en cijfers die een indruk geven van onze werking.

Belangrijkste nieuws

22 december 2015
Wordt een patiënt na een ernstig ongeval behandeld in een gespecialiseerd traumacentrum, dan heeft hij 63 procent meer kans om er levend vanaf te komen. Ook de kans om bij overleving minder ernstig gehandicapt te zijn is groter. UZ Leuven is het eerste erkende level 1-traumacentrum in België.
17 december 2015
UZ Leuven gebruikt sinds januari 2015 een nieuwe techniek waarbij niet langer voor elke genetische aan­doening en voor elk embryo een specifieke test ontwikkeld moet worden. De wacht­­tijd om een embryo te laten onder­­zoeken wordt daardoor korter en meer erfelijke afwijkingen
17 december 2015
Het UZ Leuven-personeels­feest 4UZ11 (vier uzelf) was in 2015 een twee­luik: Het Bal op vrijdag 11 september en Het Feest op zondag 13 september.
17 december 2015
UZ Leuven heeft in 2015 een raad voor zeld­­zame ziekten opgericht. Daarmee speelt het zieken­­huis in op de vraag van Europa om de expertise­­centra van zeldzame ziekten te expliciteren.
17 december 2015
Prof. dr. Jan Tack ontving de UEG Research Prize voor zijn onder­zoeks­­­­­­project dat wil nagaan hoe nutriënt­­­­­­sensoren de controle van voedsel­­­­­­inname door de maag be­ïn­vloeden. De belang­rijke prijs bekroont invloed­­­­­rijke en inter­­­­natio­naal erkende projecten.
17 december 2015
Op het Europese kanker­congres in Wenen werden twee nieuwe genees­middelen voor uit­gezaaide nier­kanker voorgesteld die beter blijken dan de huidige standaard tweede­lijns­therapie. Om die dure kanker­therapieën betaal­baar te houden, doen artsen van UZ Leuven onderzoek naar voor­spellende merkers.
17 december 2015
Verschillende UZ Leuven-medewerkers kregen in 2015 de kans om te gaan lunchen met onze CEO, prof. dr. Marc Decramer. Ze vertelden over hun ervaringen op het vlak van de zorgkwaliteit in ons ziekenhuis. Bedoeling is dat ze zo meebouwen aan nog betere patiënt­gerichte zorg.
17 december 2015
Onder­zoekers van VIB en de KU Leuven hebben – in samen­­werking met diverse Europese onco­­logische centra, onder meer UZ Leuven – bio­­merkers geïdentifi­­ceerd die verwerkt kunnen worden in een nieuwe diag­nostische test.
17 december 2015
Professor Hilde Van Esch en haar team van het centrum menselijke erfe­lijk­heid (CME) zijn erin geslaagd om huid­­cellen van patiënten in vitro te her­­program­meren tot hersen­­cellen en de oor­spronkelijke afwijkingen in die cellen te onder­­drukken.
17 december 2015
Prof. dr. Greet Van den Berghe is onder­­scheiden met de FWO-Excellentie­­prijs in de klinische bio­­medische weten­­schappen voor haar onderzoek naar hormonale en metabole reacties bij kritieke ziekte. Door hun grote prestige worden de FWO-Excellentie­prijzen ook wel eens de ‘Vlaamse Nobel­­prijzen’ genoemd.
17 december 2015
De strijd tegen kanker blijft een van de grootste uit­­dagingen van deze tijd. We boeken voor­uit­gang, maar kanker­cellen zijn ‘intelligente over­levers’. In het vernieuwde Leuvens kanker­­instituut gaan artsen, klinische onder­­zoekers en funda­mentele weten­­schappers voortaan nauwer samenwerken.
17 december 2015
Een groot­schalig internationaal onderzoek onder leiding van prof. dr. Patrick Schöffski wijst uit dat het middel eribulin (Halaven®) de levens­verwachting bij patiënten met een kwaad­aardige tumor uitgaande van spier- of vet­cellen significant doet toenemen.
17 december 2015
Kanker­­behandeling tijdens de zwanger­­schap is veilig en efficiënt, zo blijkt na 10 jaar onder­zoek. De bevindingen van prof. dr. Frédéric Amant werden gepubliceerd in the New England Journal of Medicine (NEJM) en voor­­gesteld op het European Cancer Congress.
17 december 2015
Het team van abdominale trans­­plantatie­­chirurgie paste in 2015 een nieuwe techniek toe bij twee lever­­trans­­plantaties: het orgaan werd in afwachting van de trans­­plantatie bewaard in een machine die de omstandig­­heden van het menselijk lichaam na­bootst.
17 december 2015
Dankzij de combinatie van robot­­­chirurgie met foto­­dy­namische therapie, een innovatieve behandel­­­methode, zijn twee UZ Leuven-patiënten met een tumor aan de tong­­basis al meer dan twee jaar kanker­­vrij.
17 december 2015
17 december 2015
Onderzoekers van UZ Leuven hebben een nieuwe mutatie ontdekt in de A2-hemo­­globine, een onderdeel van het eiwit dat zuur­­stof vervoert in de rode bloed­­cel. Patiënten met die afwijking zijn niet ziek, maar de mutatie kan wel aanleiding geven tot foute resultaten bij bepaalde diabetes­testen.
27 oktober 2015
Voortaan kunnen artsen studies doen en patiënten onderzoeken met een gloednieuwe snelle en simultane PET-MR-scanner: een primeur voor ons land en één van de eerste ter wereld.
5 oktober 2015
Op zondag 4 oktober 2015 stelde UZ Leuven tijdens Open Bedrijven­dag zijn deuren open voor het grote publiek. Met meer dan 12.000 bezoekers en tal van tevreden reacties was dat een groot succes.
Laatste aanpassing: 15 april 2021