UZ Leuven bouwt referentiecentrum andrologie uit

3 mei 2023
Het Leuvense opleidingscentrum andrologie voldoet ook dit jaar opnieuw aan de vereisten van de driejaarlijkse controle door de European Academy of Andrology. Het centrum behoudt zo zijn positie als een van de 25-tal Europese centres of excellence voor andrologie.

© UZ Leuven

Andrologie, de leer over de gezondheid van de man, bleef lang een kleiner broertje van bijvoorbeeld gynaecologie en de verwante specialismen endocrinologie en urologie. Nu er meer wetenschappelijke kennis is over testosteron, genetica en mannelijke vruchtbaarheid, is er nood aan meer specialisten in de andrologie. Ook UZ Leuven zet in op meer aandacht voor andrologie, zowel op het vlak van onderzoek als van opleiding. Dit jaar krijgen drie artsen in opleiding in het andrologisch opleidingscentrum de kans om zich te bekwamen in de andrologie.

Geen erkende specialiteit

Andrologie spitst zich toe op de gezondheid van de man, meer bepaald op de mannelijke voortplantingsorganen, seksualiteit en vruchtbaarheid, en de mannelijke hormonen zoals testosteron. Hoewel het geen erkende specialiteit is in België, hebben endocrinologen en urologen van UZ Leuven er altijd naar gestreefd de kwaliteit van de Leuvense opleiding andrologie hoog te houden. In maart 1999 werd UZ Leuven door de Europese Academie voor Andrologie erkend als ‘center of excellence’ waar endocrinologen of urologen tot andrologen opgeleid mogen worden. Sindsdien krijgen geïnteresseerde assistenten endocrinologie en de urologie de mogelijkheid om de opleiding tot androloog te volgen. Ze doen de raadplegingen mee, krijgen extra bijscholing en wonen congressen bij.

Te weinig gekend

‘Male health’ was lange tijd secundair aan de vrouwelijke tegenhanger gynaecologie, en de farmaceutische industrie biedt weinig ondersteuning. Anderzijds is de term ‘andrologie’ niet erg toegankelijk en daardoor ook relatief onbekend. Dankzij aanhoudende inspanning van de betrokken artsen en de multidisciplinaire samenwerking tussen verschillende diensten en ziekenhuizen is er nu verandering op komst.

Prof. dr. Dirk Vanderschueren, arts-specialist endocrinologie UZ Leuven: “Ik heb lang het gevoel gehad dat er veel stilstond op het terrein van andrologie, maar nu zie ik terug veel evolutie, bijvoorbeeld op vlak van het verder exploreren van genetische oorzaken van onvruchtbaarheid bij mannen. We kunnen en zullen niet aan de kant blijven staan. We hebben de infrastructuur, de onderzoekers en de knowhow. We zijn internationaal al gekend en erkend op het vlak van testosteron(werking) -en onderzoek, en het Leuvense centrum vervult in die zin een zekere voortrekkersrol. Ook op andere onderzoeksdomeinen als verminderde vruchtbaarheid en seksualiteit willen we actief zijn.”

Het is belangrijk dat er ziekenhuizen zijn die meer dan gemiddeld investeren in de andrologie

Toonaangevend

Een laboratorium waar sperma ingevroren kan worden en zaadcellen worden geanalyseerd, een team van basisonderzoekers, assistenten in opleiding, artsen die de raadplegingen doen… De uitgebreide opzet is niet vanzelfsprekend, maar het is juist die samenwerking die het opleidingscentrum naar een hoger niveau tilt.

Prof. Vanderschueren: “Het is belangrijk dat er ziekenhuizen zijn die meer dan gemiddeld investeren in de andrologie. Er zijn specialisten nodig die tegemoet kunnen komen aan de uiteenlopende, gevoelige, en soms speciale vragen van patiënten. Het is nuttig dat er artsen zijn die meer ervaring hebben met het omgaan met vruchtbaarheidsstoornissen bij mannen, met kennis van seksualiteit, hormonen en urologie, en tegelijkertijd kunnen omgaan met de schroom die er bij veel mannen nog steeds is om over zulke zaken te spreken. Ook bij casussen die minder alledaags zijn, moet er iemand zich over die mensen ontfermen en het probleem erkennen. Want dat is de bekwaamheid van een androloog: het bieden van een overkoepelend perspectief in combinatie met een brede kennis van zaken.”

COST-actie

De actie COST is een initiatief om meer bewustzijn te creëren rond andrologie en male health. Meer informatie daarover kan je hier vinden: https://www.cost.eu/andronet-andrology/

Gerelateerd

Meer nieuws over "Endocrinologie"

5x de bijnier

12 mei 2023
Nog nooit van de bijnieren gehoord? Nochtans zijn die twee kleine organen vlak bij de nieren erg belangrijk: ze bepalen voor een groot deel hoe je je voelt. Onze specialist loodst ons door het mysterieuze orgaan in vijf weetjes.
Lees meer
Meer nieuws over "Endocrinologie"

Belangrijke info voor patiënten met pomptype 780G

28 september 2021
Gebruikers van de MiniMed Mobile-, Carelink Connect en de Guardian Connect-app (Medtronic) kunnen problemen ondervinden met die app na een update van de besturingssysteem op hun Android of Apple smartphone.
Lees meer
Meer nieuws over "Endocrinologie"

100 jaar insuline

10 september 2021
Lange tijd was diabetes type 1 een doodvonnis. Dat veranderde met de ontdekking van insuline, een levensbelangrijk hormoon dat 100 jaar geleden voor het eerst als geneesmiddel werd toegediend. Professor Chantal Mathieu gidst ons door de insulinegeschiedenis.
Lees meer
Laatste aanpassing: 11 mei 2023