Tot 70 procent minder complicaties na slokdarmkanker

3 januari 2020
Uit cijfers van de dienst thoracale heelkunde van UZ Leuven blijkt dat de kwaliteit van de slokdarmoperaties er jaar na jaar toeneemt.

Uit cijfers van de dienst thoracale heelkunde van UZ Leuven blijkt dat de kwaliteit van de slokdarmoperaties er jaar na jaar toeneemt.

Uit cijfers van de dienst thoracale heelkunde van UZ Leuven blijkt dat de kwaliteit van de slokdarmoperaties er jaar na jaar toeneemt. In het bijzonder het aantal complicaties na de operatie, zoals longontstekingen of infecties, nam de voorbije jaren sterk af dankzij aanpassingen van de operatietechnieken en de zorg na de operatie. Op 1 juli 2019 wordt UZ Leuven door het RIZIV erkend als expertcentrum voor slokdarmoperaties.

Door de voortdurende verbetering van operatietechnieken en de zorg na de operatie, neemt de kwaliteit van slokdarmresecties (verwijdering van de slokdarm) in UZ Leuven jaar na jaar toe. “We vergeleken de gegevens van patiënten die tussen 2014 en 2016 geopereerd werden met die van patiënten die in 2017 en 2018 een operatie ondergingen”, zegt prof. dr. Philippe Nafteux, verantwoordelijke voor het zorgprogramma slokdarmkanker en thoraxchirurg in UZ Leuven. “Daaruit bleek dat in het bijzonder het aantal complicaties na de operatie opvallend daalt.”

70 procent minder longontstekingen

Het aantal longontstekingen, een belangrijke complicatie na slokdarmresecties, nam bijvoorbeeld met 70 procent af (van 40 procent naar 12 procent). Professor Nafteux: “In internationale studies, waarvoor UZ Leuven samenwerkt met de grootste Europese centra, zagen we bovendien een gelijkaardige tendens: elk jaar neemt het aantal complicaties en de ernst ervan in ons ziekenhuis af.” 

40 jaar ervaring

Een studie rond slokdarmoperaties van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) toont aan dat een groter aantal operaties per jaar zorgt voor een betere diagnostiek en behandeling  en dus een hogere overlevingskans. “Met 40 jaar ervaring en jaarlijks gemiddeld 130 slokdarmoperaties voor kanker op de teller geldt UZ Leuven als een zeer ervaren centrum. Dat is één mogelijke verklaring voor de continue daling van het aantal complicaties”, zegt professor Nafteux. “Daarnaast spelen ook de toename van het aantal minimaal invasieve ingrepen (kijkoperaties) en de invoer van een nieuw programma voor postoperatieve zorg een belangrijke rol. We evalueren onze manier van werken voortdurend om onszelf te blijven verbeteren.”

Erkend referentiecentrum

Op 1 juli 2019 wordt UZ Leuven door het Riziv erkend als expertcentrum voor slokdarmingrepen. Expertcentra of referentiecentra zijn multidisciplinaire centra, bestaande uit een team van specialisten en paramedici, die zich focussen op een bepaalde aandoening. De centra worden erkend door en krijgen ondersteuning van de federale overheid om zo aan patiënten de beste zorg te kunnen bieden op basis van de nieuwste wetenschappelijke gegevens.

Over slokdarmresecties

Bij een slokdarmresectie wordt de slokdarmtumor en een deel van het omringende weefsel en de lymfeklieren verwijderd. Nadat de slokdarmtumor is verwijderd, wordt er een nieuwe verbinding tussen het overgebleven deel van de slokdarm en de maag gemaakt. Dit is een zware ingreep met een hoog risico op complicaties.

Een slokdarmresectie is een van de mogelijke behandelingen van slokdarmkanker, naast of in combinatie met chemo- en radiotherapie. Voor de niet-chirurgische behandeling van slokdarmkanker werkt UZ Leuven samen met verschillende andere regionale ziekenhuizen. 

Meer cijfers

  • UZ Leuven voerde al 3500 slokdarmresecties uit.
  • Het aantal overlijdens 30 dagen na de ingreep is in UZ Leuven (1,3 procent) beduidend lager dan het nationale gemiddelde (4,8 procent). Na 90 dagen is dat respectievelijk 5,5 procent tegenover 9,9 procent.
  • Het aantal dagen waarna de helft van de patiënten het ziekenhuis mocht verlaten (mediaan ziekenhuisverblijf) daalde in UZ Leuven van 14 dagen in 2015 tot 10 dagen in 2018.
  • Bij 95 procent van de operaties was er geen achterblijvend tumorweefsel vast te stellen.
  • 51 procent van de operaties gebeurt met minimaal invasieve technieken, waarbij slechts kleine insnedes worden gemaakt en de operatie via camera’s gebeurt.
  • 38,7 procent van de patiënten is vijf jaar na de ingreep nog in leven. Daarmee scoort UZ Leuven aanzienlijk beter dan het nationale gemiddelde (KCE rapport 200AS).
Het team voor slokdarmchirurgie in UZ Leuven.

Het team voor slokdarmchirurgie in UZ Leuven.

Gerelateerd

Laatste aanpassing: 24 mei 2022