Schenking geeft impuls aan klinisch onder­zoek long­trans­plan­tatie

1 april 2016
De afdeling long­trans­plan­tatie ontving begin 2016 een schenking van 250.000 euro voor klinisch trans­lationeel onderzoek. Een Nederlandse familie schonk de som uit erkentelijk­heid. De gift gaf een brood­nodige injectie aan een onderzoeks­project over chronische afstoting na een long­trans­plan­tatie.

In het verleden ontving de afdeling long­trans­plan­tatie van UZ Leuven al aanzienlijke bedragen van dezelfde familie. Die schenkingen droegen bij tot de huidige uitstekende trans­plan­tatie­resultaten, die tot de absolute wereld­top behoren.

Met de bijdrage kan het team van prof. dr. Geert Verleden een onderzoeks­project uit­voeren naar de mechanismen van chronische afstoting.

Levens­kwaliteit

De schenker koos er opnieuw voor om het long­trans­plan­tatie­team van UZ Leuven met deze financiële injectie te onder­steunen. De gift van een kwart miljoen euro vormde een belangrijke steun voor de voort­zetting van onderzoeks­projecten die de kans op genezing of langere over­leving met betere levens­kwaliteit bevorderen.

Concreet kan het team van prof. dr. Geert Verleden met deze bijdrage een onderzoeks­project uitvoeren naar de mechanismen van chronische afstoting, met de bedoeling in de toekomst afstoting te vermijden en zo de overleving en de levens­kwaliteit van de getrans­planteerde patiënten verder te verbeteren.

Particuliere giften

De aanslepende economische crisis treft ook de zorg­sector: inkomsten slinken, terwijl kosten voor bijvoorbeeld instrumenten, medisch materiaal en medewerkers de voorbije jaren sterk stegen. Voor research, één van onze kern­missies, is UZ Leuven, het grootste universitaire ziekenhuis van ons land, almaar meer aangewezen op bijkomende financiële bijdragen, zoals giften van particulieren. In Nederland zijn dergelijke schenkingen al langer een traditie, in tegen­stelling tot in België.

Laatste aanpassing: 16 maart 2023