Raad voor zeld­zame ziekten opgericht

17 december 2015
UZ Leuven heeft in 2015 een raad voor zeld­­zame ziekten opgericht. Daarmee speelt het zieken­­huis in op de vraag van Europa om de expertise­­centra van zeldzame ziekten te expliciteren.

Patiënten correct informeren

De Europese regel­geving vereist dat de expertise­­centra van zeld­zame ziekten worden geëxpliciteerd. Het doel is de kwets­bare patiënten­­groepen met dergelijke zeld­zame ziekten correct te informeren over de bestaande expertise­­centra in de Europese context en zo de behandeling te optimaliseren.

Expertise uit­bouwen

Om de bestaande expertise in UZ Leuven uit te bouwen in samen­werking met andere centra, richt UZ Leuven een raad voor zeld­zame ziekten op met daarin vele klinische betrokkenen. Zo kan UZ Leuven strategisch en consistent inspelen op diverse initiatieven.

Samen­stelling

Het bureau van de raad voor zeldzame ziekten bestaat uit:

  • Prof. dr. Erik Legius, voor­zitter
  • Prof. dr. Marion Delcroix, vice­voor­zitter
  • Prof. dr. Chris Van Geet
  • Prof. dr. Danny Blockmans
  • Prof. dr. Marie-Anne Morren
  • Prof. dr. David Cassiman
  • Prof. dr. Maarten Albersen
Laatste aanpassing: 21 januari 2021