Prof. dr. Wim Robberecht voorzitter bestuurs­comité

1 augustus 2016
Op 1 augustus nam prof. dr. Wim Robberecht zijn taak als nieuwe voor­zitter van het bestuurs­comité van UZ Leuven op, in opvolging van prof. dr. Guy Mannaerts.

Professor Wim Robberecht behaalde het diploma geneeskunde aan de KU Leuven en specialiseerde zich daarna in de neurologie in UZ Leuven en in het University Hospital van de Universiteit van Virginia. Als aspirant van het Fonds voor Weten­schappelijk Onderzoek (FWO) behaalde hij in 1990 zijn doctoraat. Daarna was hij als arts en onderzoeker verbonden aan het Massachussets General Hospital (Harvard Universty) in Boston.

Professor Robberecht startte zijn loopbaan in UZ Leuven in 1992 op de dienst neurologie en was klinisch fundamenteel onderzoeker van het FWO. In 1998 werd hij directeur van het neuromusculair referentie­centrum en in 2001 medisch diensthoofd van de dienst neurologie.

Hij trad toe tot het bestuurscomité van UZ Leuven in 2005.

In 1992 nam zijn loopbaan aan de KU Leuven een aanvang, waar hij in 2001 benoemd werd tot gewoon hoogleraar. Hij bekleedde diverse mandaten als onder meer POC- en departements­voorzitter. Sinds augustus 2013 is hij vice­rector van de Groep Biomedische Weten­schappen.

Professor Robberecht is directeur van het laboratorium voor neurobiologie en was van 2007 tot 2016 groepsleider in het Vesalius Onderzoeks­centrum van het Vlaams Instituut voor Bio­technologie (VIB). Hij kreeg voor zijn werk in zijn onderzoeks­domein, amyotrofische laterale sclerose (ALS), onder meer de Sheila Essey Award voor ALS-onderzoek van de American Academy of Neurology.

Laatste aanpassing: 21 januari 2021