Patiënt krijgt meer inzage in zijn medisch dossier

4 oktober 2019
Sinds 1 oktober 2019 hebben patiënten meer inzage in hun medisch dossier via mynexuzhealth. Een reeks uitsluitingen die in de eerste fase werden gehanteerd, worden voortaan tot een minimum beperkt.

De patiënt heeft recht op inzage in zijn patiëntendossier. Patiënten kunnen hun medisch dossier inkijken via www.mynexuzhealth.be of de mynexuzhealth-app voor Android of iOS.

Die toegang bestaat al langer, maar in de eerste fase waren nog een aantal gegevens uitgesloten van inzage: gegevens van bepaalde afdelingen of contacttypes die niet werden getoond. Die uitzonderingen vallen vanaf 1 oktober 2019 bijna allemaal weg.

Welke info wordt bijkomend getoond?

De patiënt heeft sinds 1 oktober 2019 ook inzage in de gevalideerde eindverslagen van:

 • centrum menselijke erfelijkheid
 • ziekenhuisapotheek
 • palliatieve zorg
 • psychiatrie (kind, volwassene, oudere, liaison …)
 • psychologie
 • sociaal werk
 • crisissupportteam
 • Parel (zwangerschap kwetsbare vrouwen)
 • Operaties
 • Laboresultaten en verslagen pathologische ontleedkunde na 24 uur, op voorwaarde dat alle resultaten van dezelfde aanvraag of staalname volledig en geconfirmeerd zijn.
 • Alle documenten en beelden, ook al is er geen gevalideerd eindverslag.

Minderjarigen

 • Ouders die via een gekoppeld account inloggen in mynexuzhealth, zien alle verslagen vanaf 1 oktober 2019 van hun kind (tot 15 jaar).
 • Een minderjarige patiënt ouder dan 15 jaar heeft toegang tot zijn dossier via mynexuzhealth, tenzij de behandelende arts de toegang tot inzage van het dossier ontzegt. Een minderjarige patiënt jonger dan 15 jaar kan ook toegang krijgen tot mynexuzhealth als de arts oordeelt dat het kind hiervoor voldoende bekwaam is.

Deze nieuwe regels gelden voor de informatie die vanaf 1 oktober 2019 in het dossier van de patiënt gezet wordt. Niet met terugwerkende kracht dus.

Welke info wordt niet getoond?

Er blijven wel nog enkele zaken uitgesloten van inzage: gegevens waarop een ‘therapeutische exceptie’ van toepassing is en gegevens die betrekking hebben op derden. Verder blijven ook verslagen van de pastorale dienst, van forensische geneeskunde, van het contacttype ‘expertise’ of met een administratieve code uitgesloten
van rechtstreekse inzage door de patiënt.

Laatste aanpassing: 21 januari 2021