Opvang slacht­offers terreur­aanslagen 22 maart

1 april 2016
Na de terreur­aanslagen van dinsdag­ochtend 22 maart op de lucht­haven van Zaventem en in metro­station Maalbeek werden 24 patiënten opgenomen in UZ Leuven. De koning en koningin bezochten op donderdag 24 maart ons zieken­huis om de slachtoffers van de aanslagen en hun familie een hart onder de riem te steken.

Alle hens aan dek

De aan­slagen van 22 maart lieten niemand onberoerd en ook de UZ Leuven-medewerkers gaven bij de opvang van slacht­offers en familie blijk van hun samen­horig­heid, inzet en professio­nalisme.

Zoals prof. dr. Decramer het in zijn mail naar alle medewerkers verwoordde: “Zoals wij verwacht hadden, heeft u samen met uw collega’s blijk gegeven van een sterke professio­naliteit, die borg stond voor een des­kundige en diep­menselijke opvang van de ongelukkige slachtoffers van dit blind geweld. Op deze manier heeft u eens te meer blijk gegeven van uw verbonden­heid met UZ Leuven, waarbinnen professionele expertise en zorgzaam­heid kern­waarden zijn.“

In cijfers

In totaal werden 24 patiënten opgenomen in UZ Leuven, 11 mannen en 13 vrouwen. Ze werden opgenomen in het brand­wonden­centrum, op andere afdelingen voor intensieve zorg en op gewone hospitalisatie-afdelingen. De patiënten werden ofwel rechts­treeks na de aanslagen naar UZ Leuven gebracht, ofwel door­verwezen vanuit andere zieken­huizen.

Bezoek koning en koningin

Koning Filip en koningin Mathilde bezochten op donderdag 24 maart ons ziekenhuis om de slacht­offers van de aanslagen en hun familie een hart onder de riem te steken. Ook maakten zij tijd om de hulp­verleners te spreken. Zij bezochten de afdelingen intensieve zorg en ontmoetten de intensivisten en de verpleegkundigen daar. Verder gingen zij langs op het operatie­kwartier, waar ze spraken met de chirurgen en met de verpleeg­kundigen.

Laatste aanpassing: 23 oktober 2023