Oprichting Vlaams Netwerk Zeldzame Ziekten

11 december 2017
Het Vlaams Netwerk Zeldzame Ziekten helpt een kader te creëren om voor patiënten met zeldzame ziekten een billijke toegang te garanderen tot gepaste diagnose en gespecialiseerde zorg. Het uiteindelijke doel is de levenskwaliteit van de patiënt op peil te brengen en de kennis, informatie en bewustwording te verhogen.
Microscoop

Vandaag maakte minister Jo Vandeurzen de concrete aanpak rond zeldzame ziekten in Vlaanderen bekend. Zeldzame ziekten zijn aandoeningen die voorkomen bij minder dan 1 op de 2.000 mensen. Ze worden vaak niet herkend of pas laat gediagnosticeerd. Hierdoor verlopen de opvang, begeleiding en behandeling van mensen met deze aandoeningen niet altijd optimaal. Een multidisciplinair kader waarbinnen de nodige expertise aanwezig is, is de beste manier om dit te ondervangen. Op initiatief van Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Volksgezondheid wordt daarom nu één Vlaams Netwerk Zeldzame Ziekten opgericht.

Betrokken partners

Het Vlaams Netwerk Zeldzame Ziekten helpt mee een kader te creëren om voor patiënten met zeldzame ziekten een billijke toegang te garanderen tot gepaste diagnose en gespecialiseerde zorg. Het uiteindelijke doel is de levenskwaliteit van de patiënt op peil te brengen en de kennis, informatie en bewustwording over zeldzame aandoeningen te verhogen. In het Vlaams Netwerk Zeldzame Ziekten zijn de organisaties vertegenwoordigd die betrokken zijn bij de opvang, begeleiding en behandeling van patiënten met zeldzame ziekten. Hiertoe behoren onder meer de Vlaamse universitaire ziekenhuizen, Zorgnet-Icuro en Domus Medica en diverse patiëntenverenigingen. Die partners spelen een cruciale rol in de samenwerking in het netwerk om patiënten zeer gespecialiseerde zorg te kunnen bieden.

Toegangspoort tot gespecialiseerde zorg

De patiënt kan in de eerste plaats terecht bij zijn huisarts of een specialist in een algemeen ziekenhuis. Is meer gespecialiseerde zorg (bv. bij een niet-gediagnostiseerde zeldzame ziekte) vereist, dan zal hij verder doorverwezen worden naar een Functie Zeldzame Ziekten in een van de vier universitaire ziekenhuizen die in Vlaanderen over een Centrum voor Menselijke Erfelijkheid beschikken. Hiertoe behoort ook UZ Leuven.

De benodigde diagnostische en therapeutische kennis rond zeldzame ziekten gaat heel breed en diep specialistisch. Daarom heeft UZ Leuven organisatorisch qua toegangspoort een onderscheid gemaakt tussen twee patiëntengroepen. Patiënten bij wie een duidelijke klinische suggestie aanwezig is van een orgaanspecifieke ziekte, worden aangeraden om bij de respectievelijke orgaanspecialisten op consultatie te gaan. Zij zullen dan een diepteonderzoek van het orgaan uitvoeren en de gespecialiseerde zorgen toedienen. Indien geen diagnose wordt vastgesteld wordt doorverwezen naar de brede focus toegangspoort. Patiënten bij wie de symptomen en klinische tekenen niet specifiek naar één orgaan verwijzen, worden geadviseerd om met een heel brede diagnostische focus te starten om zo getrapt naar gespecialiseerde multidisciplinaire teams en centra door te schakelen binnen UZ Leuven of binnen de (internationale) netwerken van UZ Leuven. UZ Leuven maakt voor de brede focus toegangspoort een onderscheid tussen volwassenen en kinderen.

Wanneer er reeds een zeldzame diagnose werd vastgesteld, kunnen patiënten ook rechtstreeks onmiddellijk contact opnemen met het gespecialiseerde team voor de respectievelijke zeldzame ziekte. Op de website van UZ Leuven is de lijst van teams beschikbaar.

Gerelateerd

Meer nieuws over "Zeldzame ziekten"

Expertteams UZ Leuven mogen ERN-accreditatie vernieuwen

19 september 2023
Eerder dit jaar namen de expertteams van UZ Leuven die in 2017 toetraden tot de Europese Referentienetwerken voor zeldzame ziekten (ERN's) deel aan een evaluatie van hun accreditatie als expertisecentrum. Volgend op hun evaluatie mogen 18 teams hun accreditatie vernieuwen voor vijf jaar.
Lees meer
Meer nieuws over "Zeldzame ziekten"

Eerste behandeling met terugbetaalde gentherapie Zolgensma in UZ Leuven

25 augustus 2023
Eind 2021 werd de terugbetaling van de gentherapie Zolgensma® voor de behandeling van de zeldzame zenuwaandoening SMA goedgekeurd in België. Dokters in UZ Leuven hebben recent een eerste patiëntje met het commerciële product behandeld. Bij een tijdige diagnose kan Zolgensma® de ernst van de ziekte beïnvloeden.
Lees meer
Meer nieuws over "Zeldzame ziekten"

UZ Leuven ontwikkelt nieuw classificatiemodel voor erfelijke nierziekte bij kinderen

24 juli 2023
Leuvense artsen ontwikkelden een nieuw model dat de groei van nieren bij kinderen met de erfelijke nierziekte ADPKD kan voorspellen op basis van 3D-echobeelden. Door te weten bij welke kinderen de ziekte snel ernstig zal worden, kunnen ze beter ingrijpen in een vroeg stadium.
Lees meer
Laatste aanpassing: 24 januari 2020