Nieuwe palliatieve zorgeenheid

13 mei 2019
Na 20 jaar op campus Sint-Pieter verhuisde de palliatieve zorgeenheid naar campus Gasthuisberg. Op 13 mei opende de afdeling zijn deuren voor patiënten.

Vertrouwde zorgverleners

De verhuis naar het hart van UZ Leuven betekent dat patiënten nu makkelijker contact kunnen houden met hun vertrouwde zorgverleners in campus Gasthuisberg. Ook de raadplegingen van andere disciplines kunnen vlotter verlopen, wat een verbetering is van de zorgkwaliteit voor de patiënten van de palliatieve zorgeenheid.

Welke patiënten kunnen terecht op de palliatieve zorgeenheid?

  • Palliatieve patiënten voor wie thuiszorg niet (meer) haalbaar is om uiteenlopende redenen.
  • Palliatieve patiënten bij wie de actieve ziektebehandeling (dialyse, frequente toediening van bloedderivaten, chemotherapie) gestopt wordt.
  • Palliatieve patiënten met een vermoedelijke prognose van meer dan enkele dagen tot maximaal 3 maanden.

Opname op de palliatieve eenheid betekent niet dat alle therapie (medicatie, voeding of vocht) al helemaal gestopt moet zijn. In samenspraak met de patiënt en de familie kunnen nog verdere stappen worden genomen.

Laatste aanpassing: 21 januari 2021