Nieuw Vlaams kwaliteitsmodel

10 september 2021

Elk ziekenhuis moet zich verplicht laten inspecteren door een erkende kwaliteitsorganisatie. In 2019 behaalde UZ Leuven voor de vierde keer het internationale kwaliteitslabel JCI, dat geldig blijft tot 2023. Maar voortaan zal UZ Leuven werken met een nieuw Vlaams kwaliteitsmodel voor zorg­organisaties: FlaQuM.

In dat nieuwe kwaliteitsbeleid worden medewerkers van het ziekenhuis, patiënten en hun familie nauwer betrokken bij het bepalen van de kwaliteitsdoelen. 

“Kwaliteit werd te lang te strikt bekeken als een technische aangelegenheid”, vertelt prof. dr. Dirk De Ridder, kwaliteitsdirecteur in UZ Leuven. “De coronacrisis heeft geholpen om de vraag ‘Waarom staan we in de zorg?’ weer centraal te stellen. De visie van FlaQuM grijpt terug naar de vier kernwaarden van zorg: vriendelijkheid en empathie, holisme, partnerschap en respect. Die waarden sluiten nauw aan bij de visie en waarden van UZ Leuven.” 

Bedoeling is om in 2023 met het nieuwe model aan de slag te gaan.
 

Laatste aanpassing: 10 september 2021