Innovatieve techniek lever­trans­plantatie

17 december 2015

Het team van abdominale trans­­plantatie­­chirurgie paste in 2015 een nieuwe techniek toe bij twee lever­­trans­­plantaties: het orgaan werd in afwachting van de trans­­plantatie bewaard in een machine die de omstandig­­heden van het menselijk lichaam na­bootst. Behalve in Groot-Brittannië werd die innovatieve techniek nog nergens anders ter wereld toe­gepast.

Schade aan donor­­orgaan

Standaard wordt een donor­­lever afgekoeld tot vier à zes graden en op ijs bewaard. De koude vertraagt het meta­bolisme en zorgt ervoor dat het orgaan, dat geen zuur­­stof meer krijgt, langer ‘gezond’ blijft. Prof. dr. Jacques Pirenne van abdominale trans­­plantatie­chirurgie, legt uit: “Bij deze klassieke bewaar­­methode treedt door­­gaans schade op. Wanneer die schade te groot is, wordt de lever uit­­eindelijk ongeschikt voor trans­­plantatie. Een ander nadeel is de beperkte bewaar­­tijd, wat maakt dat elke trans­­plantatie een race tegen de klok is.”

Bevloeid met zuurstof­­rijk bloed

De universiteit van Oxford heeft de OrganOx Metra ontwikkeld, een machine waarin een lever wordt bewaard in vergelijkbare omstandig­­heden als in het menselijk lichaam: het orgaan wordt bevloeid met zuurstof­­rijk bloed bij een normale lichaams­­temperatuur.

Professor Pirenne: “In Groot-Brittannië zijn al meer dan vijftig lever­­trans­­plantaties met de OrganOx Metra uitgevoerd. En nu dus ook – met succes – in UZ Leuven.”

Nu een lever in leven kan gehouden worden buiten het lichaam, verbetert de kwaliteit van het orgaan
prof. dr. Jacques Pirenne

Belangrijke vooruit­gang

Professor Pirenne: “De laatste decennia was er niet meer zo veel vooruit­gang op het vlak van bewaring van donor­­levers. De nieuwe techniek brengt daar verandering in. Nu een lever ‘in leven’ gehouden kan worden buiten het lichaam, verbetert de kwaliteit van het orgaan, wat leidt tot betere over­levings­cijfers bij de ge­trans­­planteerden.”

“Door de verbeterde kwaliteit, maar ook omdat de machine het mogelijk maakt om de lever­­functie te testen, verwachten we bovendien dat meer organen in aan­merking komen voor trans­­plantatie. Dat is belangrijk, omdat vandaag nog altijd patiënten over­lijden bij gebrek aan een geschikt orgaan.”

Inter­nationale studie

UZ Leuven neemt deel aan een inter­nationale studie waarbij de techniek op grotere schaal wordt toegepast en dus kan worden nagegaan of ze haar beloftes waarmaakt. De studie loopt binnen het Europese Consortium on Organ Preservation in Europe (COPE), een project dat gefinancierd wordt door de Europese Commissie en als doel heeft de bewaring van organen te optimaliseren.

Team abdominale trans­­plantatie­­chirurgie

De trans­plantaties zijn het werk van het team abdominale trans­­plantatie­­chirurgie. De betrokken staf­­leden zijn de professoren Jacques Pirenne, Ina Jochmans en Diethard Monbaliu.

Laatste aanpassing: 16 maart 2023