Eerste wapen­feit in ziekenhuis­hervorming: terug­betaling percutane mitralis­klep­reconstructie

1 april 2016
Sinds het voor­jaar wordt een percutane mitralis­­klep­­recon­structie door het Riziv terug­­betaald, op voorwaarde dat de behandeling via bepaalde specialisatie­­centra verloopt. De ingreep is een van de behandelingen bij mitralis­­insuf­fi­ciëntie, waarbij een van de hart­­kleppen niet goed meer werkt.

 

De zogenaamde percutane mitralis­­klep­­reconstructie is een minimaal invasieve ingreep waarbij geen operatie aan het open hart noodzakelijk is. De ingreep is dus aan­gewezen bij hoog­­risico­­patiënten met mitralis­­insuf­fi­ciëntie. Cardiologen en hart­­chirurgen die de ingreep toepassen, kunnen de mitralis­­klep repareren door een speciale clip – de MitraClip – op beide klep­­bladen te bevestigen. De behandeling wordt in België sinds 2010 uitgevoerd.

De terug­­betaling gebeurt enkel bij behandeling in bepaalde specialisatie­­centra. Het is een eerste praktijk­­voorbeeld van het hervormde ziekenhuis­­landschap.

Nieuw is dat sinds het voorjaar van 2016 de behandeling door het Riziv wordt terugbetaald. “De terugbetaling van de behandeling zal enkel via bepaalde specialisatie­­centra verlopen en is dus een eerste praktijk­­voorbeeld van het hervormde ziekenhuis­­landschap van Maggie De Block,” vertellen inter­­ventioneel cardioloog prof. dr. Christophe Dubois van UZ Leuven en gedelegeerd bestuurder prof. dr. Marc Decramer.

Klep­­lijden: nieuwe cardiale epidemie

In ernstige gevallen is mitralis­­insuf­ficiëntie een progressieve aandoening die een enorme invloed heeft op de levens­­kwaliteit. De patiënt heeft last van kort­­ademig­heid, gevoel van zwakte en vermoeidheid, hart­­kloppingen, verminderde eet­lust en oedeem. Mitralis­­insuf­ficiëntie vormt ook een extra belasting voor hart en longen. Afhankelijk van de ernst stroomt een kleinere of grotere hoeveel­heid zuurstof­­rijk bloed – dat eigenlijk voor de organen bestemd is – terug naar de boezem in plaats van naar de lichaams­­circulatie. Een ernstig mitraal­­klep-lek is nadelig voor de pomp­­werking van het hart en kan leiden tot een toestand van onomkeer­baar hart­­falen.

 

 

Een percutane mitralis­­klep­­recon­structie verhoogt de levens­­kwaliteit van hart­­patiënten met een lekkende mitralis­­klep voor wie een open­hart­­operatie een te groot risico vormt.

“Hart­­patiënten met een lekkende mitralis­­klep voor wie een open­­hart­­operatie een te groot risico vormt, kunnen dankzij een percutane mitralis­­klep­­recon­structie hun klachten verminderen en hun levens­­kwaliteit beduidend verbeteren. Ze worden opnieuw mobieler en zijn minder afhankelijk van hulp­­verlening”, legt prof. dr. Christophe Dubois uit.

“Dergelijke minimaal ingrijpende behandelings­­technieken voor hart­klep­­aandoeningen zijn van het aller­­grootste belang in het licht van de groeiende impact van hart­klep­­lijden op de gezondheids­­zorg. Niet voor niets wordt klep­lijden beschouwd als de ‘nieuwe cardiale epidemie’, omdat klep­lijden vaker voorkomt bij ouderen en de bevolking snel vergrijst.”

Terug­­betaling via zieken­huis­­netwerken

De terug­­betaling van de MitraClip-ingreep kadert binnen het plan van aanpak voor de hervorming van het zieken­huis­­landschap en de zieken­huis­­financiering van minister van Sociale Zaken en Volks­­gezondheid Maggie De Block. Zieken­­huizen werd gevraagd onderlinge partner­ships uit te werken, optimale selectie van patiënten voor deze ingrepen samen te organiseren en ten slotte ingrepen uit te voeren in een beperkt aantal gespeciali­seerde centra, die dan kunnen rekenen op een terug­­betaling van de techniek.

Deze terug­­betaling is een eerste positief voorbeeld van hoe de actuele her­vorming van het zieken­huis­­land­schap concreet uitgerold wordt.
prof. dr. Marc Decramer

“Voor een vooraf bepaald aantal ingrepen per jaar komt de ziekte­­verzekering tussen in de kosten. Voorheen bestond hiervoor geen terug­­betaling vanuit de overheid. Zoals voorgesteld door de weten­schappelijke verenigingen van cardiologen en hart­­chirurgen, wordt de verdeling van het aantal ingrepen bepaald op basis van het aantal open­hart­klep­­operaties in de gevormde netwerken. Dat aantal reflecteert immers het relatieve aandeel van hart­klep­­patiënten per netwerk”, aldus prof. dr. Marc Decramer.

“Deze terug­­betaling is een eerste positief voorbeeld van hoe de actuele hervorming van het zieken­huis­­landschap concreet uitgerold wordt. Door de creatie van de zieken­huis­­netwerken kunnen zieken­huizen hun expertise delen waardoor patiënten kwaliteits­­vollere zorg krijgen zonder extra te hoeven betalen.”

Laatste aanpassing: 16 maart 2023