Eerste cijfers over de zorgkwaliteit voor longkanker tonen excellente resultaten voor UZ Leuven

5 mei 2021

Meer dan 50 Vlaamse ziekenhuizen rapporteerden voor het eerst hun resultaten en overlevingscijfers voor longkanker aan het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg (VIKZ). Het gaat over patiënten die de diagnose kregen tussen 2012 en 2016. UZ Leuven is het grootste behandelcentrum en kan excellente cijfers voorleggen, zowel voor de algemene zorg voor longkanker, als specifiek voor patiënten die behandeld werden met chirurgie of radiotherapie.

Arts met longfoto

De algemene overlevingskans over alle stadia van longkanker is statistisch significant hoger voor patiënten behandeld in UZ Leuven dan het gemiddelde van alle Vlaamse ziekenhuizen. Patiënten in UZ Leuven hebben 26% minder kans om te overlijden binnen een jaar na de diagnose dan de gemiddelde Vlaamse longkankerpatiënt. Daarmee onderscheidt UZ Leuven zich samen met acht andere Vlaamse ziekenhuizen van de rest.

De geobserveerde overleving voor longkanker in het algemeen, binnen 1 jaar en 3 jaar na de diagnose, bedraagt respectievelijk 55% en 31% in UZ Leuven.

Chirurgie voor longkanker

UZ Leuven is veruit het grootste centrum van longresecties voor longkanker. Van de patiënten die in UZ Leuven een ingreep voor longkanker ondergingen, bedroeg de postoperatieve sterfte binnen 90 dagen maar 2,6%. Die lage cijfers tonen de hoge kwaliteit van de chirurgische zorg aan. UZ Leuven scoort daarmee ook beter dan het Vlaamse gemiddelde van 3,9%.

De geobserveerde 1- en 3-jaarsoverleving van patiënten behandeld met longchirurgie in UZ Leuven bedraagt respectievelijk 90% en 74%.

Radiotherapie voor longkanker

Ook de cijfers voor radiotherapie bij longkanker zijn erg goed in UZ Leuven. De kans op overlijden binnen 60 dagen na radiotherapie bedraagt er 6,3% in vergelijking met 8,9% in het gemiddelde Vlaamse ziekenhuis.

Voor patiënten behandeld met radiotherapie in UZ Leuven bedraagt de geobserveerde 1- en 3-jaarsoverleving respectievelijk 71% en 33%.

Multidisciplinair overleg en zorgtraject

Prof. dr. Paul De Leyn, diensthoofd thoraxheelkunde in UZ Leuven: “Deze excellente kwaliteit van de zorg voor longkanker in UZ Leuven kan enkel worden gerealiseerd dankzij de inspanningen van een multidisciplinair team bestaande uit artsen, verpleegkundigen, oncologisch verpleegkundig specialisten, onco-coaches en psychologen, aangevuld met een klinisch en translationeel onderzoeksteam.”

Het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg (VIKZ) verzamelde alle gegevens van de deelnemende ziekenhuizen en stelde ze beschikbaar op www.zorgkwaliteit.be, waar ze ook worden toegelicht en kunnen worden vergeleken.

Gerelateerd

Laatste aanpassing: 5 mei 2021