Derde keer JCI

1 april 2016
UZ Leuven heeft voor de derde keer de JCI-accreditatie behaald, een inter­nationaal kwaliteits­label voor zieken­huizen dat drie jaar geldig blijft. UZ Leuven was 6 jaar geleden het eerste zieken­huis in België dat het JCI-label behaalde.
Op deze pagina

Patiëntenzorg

De internationale organisatie Joint Commission Inter­national (JCI) legt normen vast voor de kwaliteit van zorg en patiënt­veiligheid in het zieken­huis. Voorbeelden zijn de checklist van de chirurg in het operatie­kwartier, de info die een patiënt krijgt over zijn ziekte of hoe medewerkers in het ziekenhuis omgaan met het patiënten­dossier.

UZ Leuven kreeg begin juni 2016 voor de derde keer de JCI-auditors gedurende een week over de vloer en behaalde opnieuw het label. JCI reikt verschil­lende soorten accreditaties uit: UZ Leuven behaalde de accreditatie voor een academisch centrum, wat betekent dat ook klinisch onderzoek en de opleiding van artsen worden beoordeeld.

UItdaging

JCI actualiseert en verfijnt regelmatig de standaarden: het blijft elke keer een uitdaging om aan de strenge eisen van het label te beantwoorden. Bij het bezoek van 2016 keek men specifiek naar de kwaliteits­cultuur op de werk­vloer, zowel bij medische als niet-medische diensten: Welke verbeter­projecten of veiligheids­processen werden de afgelopen jaren opgestart? Hoe worden projecten opgevolgd? Krijgt iedereen de kans om daaraan bij te dragen? Nieuw bij deze editie was ook de specifieke audit van het trans­plant­atie­centrum.

De JCI-auditors vonden het op­merkelijk dat onze medewerkers de audit niet als een controle zagen, maar als een kans om hun beroeps­trots en inzet te tonen.
prof. dr. Marc Decramer

Patiënt centraal

Ten opzichte van de vorige edities spraken de auditors meer met patiënten: de accreditatie draait uiteindelijk om goede patiënten­zorg in alle facetten. Het viel hen op dat alle geïnterviewde patiënten bijzonder tevreden waren over de geboden kwaliteit. Het JCI-label bevestigt dat UZ Leuven ononder­broken zijn focus richt op kwalitatieve patiënten­zorg.

Prof. dr. Marc Decramer, gedelegeerd bestuurder van UZ Leuven: “De JCI-auditors vonden het ook op­merkelijk dat onze mede­werkers het accredi­tatie­bezoek niet als een controle zagen, maar als een gelegen­heid om te laten zien hoe groot hun beroeps­trots en inzet is. We mogen terecht fier zijn: een wel­gemeende proficiat dus aan alle mede­werkers voor hun vol­gehouden inspanningen.”

Tijdens de briefings door het JCI-auditteam was de opkomst telkens bijzonder groot.

Laatste aanpassing: 16 maart 2023