Myelodysplasie

Myelodysplastisch syndroom (MDS)
Geleidelijke verzwakking van het beenmerg, uit zich vrijwel steeds door een daling van de bloedwaarden.

Afspraken

Hematologie

Symptomen

  • Aanhoudende vermoeidheid en kortademigheid (door bloedarmoede of anemie).
  • Verhoogde infectieneiging (door tekort aan witte bloedcellen).
  • Verhoogde bloedingsneiging (door tekort aan bloedplaatjes).

Gevolgen

  • Verdere daling van de bloedwaarden.
  • Verhoogd risico op ontwikkelen van leukemie in 50% van de gevallen.

Behandeling

U vindt hier een aantal mogelijke behandelingen voor deze aandoening. Na de diagnose kiest uw arts, samen met u en de andere artsen van het team, de beste oplossing voor u. Uw behandeling kan dus afwijken van de hieronder voorgestelde therapie(ën).

Laatste aanpassing: 10 maart 2021