Maak een afspraak

 • 016 34 68 80

Symptomen

 • Aanhoudende vermoeidheid en kortademigheid (door bloedarmoede of anemie).
 • Verhoogde infectieneiging (door tekort aan witte bloedcellen).
 • Verhoogde bloedingsneiging (door tekort aan bloedplaatjes).

Gevolgen

 • Verdere daling van de bloedwaarden.
 • Verhoogd risico op ontwikkelen van leukemie in 50% van de gevallen.

Behandeling

U vindt hier een aantal mogelijke behandelingen voor deze aandoening. Na de diagnose kiest uw arts, samen met u en de andere artsen van het team, de beste oplossing voor u. Uw behandeling kan dus afwijken van de hieronder voorgestelde therapie(ën).

 • Transfusies
 • Groeifactoren
 • Medicatie die ingrijpt op het afweer- of immuunsysteem
 • Toedienen van geneesmiddelen die de groei van kankercellen verhinderen of deze cellen vernietigen.

 • Bij een allogene stamceltransplantatie worden uw zieke stamcellen vervangen door gezonde stamcellen van een verwante of onverwante donor. Ongeveer een week vóór uw stamceltransplantatie krijgt u eerst een voorbereidende dosis chemotherapie en/of radiotherapie. De toegediende stamcellen zorgen er dan voor dat uw beenmerg en bloedaanmaak herstellen.

 • Hypomethylerende medicatie (zoals azacitidine)
 • Klinische studie

Contact

Maak een afspraak

016 34 68 80

Specialisten