Myelodysplasie

Geleidelijke verzwakking van het beenmerg, uit zich vrijwel steeds door een daling van de bloedwaarden.

Andere benaming: Myelodysplastisch syndroom (MDS)

Maak afspraak

 • Bel 016 34 68 80.

Specialisten


Symptomen

 • Aanhoudende vermoeidheid en kortademigheid (door bloedarmoede of anemie).
 • Verhoogde infectieneiging (door tekort aan witte bloedcellen).
 • Verhoogde bloedingsneiging (door tekort aan bloedplaatjes).

Gevolgen

 • Verdere daling van de bloedwaarden.
 • Verhoogd risico op ontwikkelen van leukemie in 50% van de gevallen.

Behandeling

U vindt hier een aantal mogelijke behandelingen voor deze aandoening. Na de diagnose kiest uw arts, samen met u en de andere artsen van het team, de beste oplossing voor u. Uw behandeling kan dus afwijken van de hieronder voorgestelde therapie(ën).

 • Transfusies
 • Groeifactoren
 • Medicatie die ingrijpt op het afweer- of immuunsysteem
 • Chemotherapie
  Toedienen van geneesmiddelen die de groei van kankercellen verhinderen of deze cellen vernietigen.
 • Allogene stamceltransplantatie
  Bij een allogene stamceltransplantatie worden uw zieke stamcellen vervangen door gezonde stamcellen van een verwante of onverwante donor. Ongeveer een week vóór uw stamceltransplantatie krijgt u eerst een voorbereidende dosis chemotherapie en/of radiotherapie. De toegediende stamcellen zorgen er dan voor dat uw beenmerg en bloedaanmaak herstellen.
 • Hypomethylerende medicatie (zoals azacitidine)
 • Klinische studie

Meer informatie

Direct naar

Links


Maak afspraak

 • Bel 016 34 68 80.