Antihormoontherapie bij borstkanker

Behandeling voor borstkankers die gevoelig zijn aan vrouwelijke hormonen. Dat wil zeggen dat de kankercellen geprikkeld kunnen worden door het vrouwelijke hormoon oestrogeen waardoor ze zich kunnen vermenigvuldigen. Antihormoontherapie kan op twee verschillende manieren werken: sommige behandelingen stoppen de aanmaak van oestrogeen, andere leggen de werking van oestrogeen stil. 

Afspraken

Multidisciplinair borstcentrum (MBC)

Behandeling op maat

Antihormoontherapie is een kankerbehandeling op basis van geneesmiddelen. De beslissing welke medicatie voor u geschikt is, hangt af van verschillende factoren. Antihormoontherapie is een behandeling op maat. De beslissing om te starten, ver te gaan of te stoppen wordt altijd samen met u genomen. 

In de beslissing over het type medicatie speelt de menopauzale status een rol. Soms is het moeilijk om te bepalen of een vrouw in de menopauze is. Daarnaast kan de behandeling (chemotherapie of een combinatie met de antihormoontherapie) een tijdelijke of definitieve menopauze uitlokken. Er kan een bloedname gebeuren om de hormoonspiegel te bepalen, maar dit is een momentopname die wisselend kan zijn.

Uw arts bespreekt met u de best mogelijke behandeling(en). Hebt u daarover vragen of wenst u meer informatie? Spreek erover met uw behandelend arts of zorgverleners.

Soorten antihormoontherapie

Richtlijnen bij inname medicatie

Bij de start van uw behandeling spreken de zorgverleners met u hoe u uw medicatie-inname het best in uw dagelijks leven kan inbouwen.  

 • Neem de tabletten of capsules telkens rond hetzelfde tijdstip in. 
 • Slik de tabletten of capsules telkens in hun geheel in met een groot glas water. 
  • Hebt u moeilijkheden om te slikken? Bespreek dat dan met uw zorgverleners of apotheker. 
 • Bewaar de medicatie het best in de originele verpakking op kamertemperatuur en op een veilige plaats buiten het bereik van kinderen.

 

Ik vind regelmaat inbouwen belangrijk: medicijnen 's morgens innemen en de rest van de dag geen stress meer om nog te onthouden en te moeten innemen.
Lotgenoot

Tips voor een correct therapieverloop

Hoe voorkomen dat u een dosis vergeet?

 • Breng een vaste routine in het nemen van uw medicatie. Koppel het aan een vast uur of een vaste activiteit (bv. bij het opstaan, bij het ontbijt, bij het journaal ...).
 • Zorg voor een reservevoorschrift of -medicatiedoosje. Zo val je nooit onverwacht zonder medicatie. 
 • Zet een herinnering in uw gsm of agenda als u een nieuw voorschrift moet halen. 
 • Neem een reservetablet mee (bv. op je werk, in je handtas ...).
 • Gebruik een pillendoosje om uw medicatie te ordenen, bij voorkeur eentje met dagen erop.

Toch een inname vergeten? Bekijk de bijsluiter om te weten of u de dosis kan inhalen en probeer de volgende dag opnieuw verder te gaan met de routine. 

Mijn medicatie neem ik iedere dag na het avondeten van 19 uur. Als ik dan niet thuis ben, heb ik ze altijd in mijn handtas bij mij, zodat ik ze niet vergeet in te nemen. Op die manier heeft het voor mij geen invloed op mijn dagelijks leven.
Lotgenoot

Wat als de therapie niet loopt zoals gepland?

U hoeft die dosis niet te herhalen. Neem de volgende dosis in op het geplande tijdstip en neem nooit een dubbele dosis

Het algemene advies is om de dosis over te slaan en de volgende dosis op het volgende geplande tijdstip in te nemen. 

Bij sommige behandelingen kunt u de vergeten dosis nog inhalen. In dat geval staat dat in uw therapiebijlage. Neem alleszins nooit een dubbele dosis om de vergeten dosis in te halen. 

Meld een vergeten dosis aan uw zorgverleners bij een volgend contact. 

Neem contact op met uw behandelende arts. 

Contacteer onmiddellijk het antigifcentrum (tel. 070 245 245). Zij zullen u vragen wat er precies gebeurd is, wie de tabletten of capsules heeft ingenomen en wat de klachten zijn.

Nevenwerkingen

Antihormoontherapie kan nevenwerkingen veroorzaken. Sommige vrouwen hebben veel last van de behandeling en andere helemaal geen. Het is moeilijk te voorspellen hoe dat voor u zal verlopen. Daarnaast heeft de ernst van de nevenwerkingen niets te maken met het effect van de behandeling.

Belangrijk is dat u uw nevenwerkingen bespreekt met een zorgverleners. Het kan helpen om uw klachten op te schrijven en mee te nemen naar uw raadpleging.

Hoe omgaan met nevenwerkingen?

 • Bespreek uw ongerustheid en angst met uw zorgverleners. Sommige nevenwerkingen kan u voorkomen. 
 • Ervaart u veel nevenwerkingen of beperken de nevenwerkingen uw kwaliteit van leven? Bespreek ze dan zeker met uw huisarts of zorgverleners in het ziekenhuis. Zij kunnen met u op zoek gaan naar de beste aanpak. U moet hierbij ook niet wachten tot de volgende geplande raadpleging en kunt eventueel vroeger komen.
 • Het lijkt soms dat de nevenwerkingen de positieve werking van de medicatie overschaduwen. Als u overweegt te stoppen met uw therapie, bespreek dat dan altijd eerste met uw arts. In sommige gevallen is het mogelijk om over te schakelen naar een andere antihormoontherapie. 
 • Ook als u geen last ondervindt van de behandeling of de ziekte, is het belangrijk dat u de voorgeschreven dosis medicijnen blijft innemen. 
 • Gaat u op vakantie, een weekendje weg of verandert uw dagelijks ritme door andere factoren? Denk dan na hoe u het innemen van de medicatie kan plannen. 
Ik bleef vechten tegen mijn nevenwerkingen. Ik liep tegen mijn eigen grenzen aan. Maar sinds ik aanvaard heb dat ze er nu eenmaal zijn, gaat het al een stuk beter. Nu ben ik meer gemotiveerd om ze aan te pakken en blijft ik met niet verzetten.
Lotgenoot

Aandachtspunten in uw dagelijks leven

We geven u graag advies over wat u in uw dagelijks leven veilig kan doen, wat u beter anders aanpakt of beter niet doet tijdens u behandeling met antihormoontherapie.

Gidsen en dagboeken

PDF
Gids bij je behandeling
PDF - 4.25 Mb

Infosessies en lezingen

Datum: 13 juni 2024
Locatie: Brahms, campus Gasthuisberg
In deze sessie wordt overlopen waarop men moet letten en hoe men het best met een langdurige hormonale therapie kan omgaan. De rol van voeding hierbij wordt ook besproken.
Datum: 20 juni 2024
Locatie: Brahms, campus Gasthuisberg
Heel wat patiënten kampen tijdens en na (een behandeling tegen) kanker met vermoeidheid. Jammer genoeg bestaat er geen eenvoudige oplossing. Tijdens deze sessie helpen we te begrijpen waar die vermoeidheid vandaan komt.
Datum: 20 juni 2024
Locatie: Bach, campus Gasthuisberg
In deze sessie gaan we in op het ontstaan van de menopauze en de klachten die daardoor kunnen ontstaan. Er wordt advies aangereikt om met deze klachten om te gaan.
Datum: 25 juni 2024
Locatie: Bestralingsafdeling, campus Gasthuisberg
Rondleiding op de bestralingsafdeling met de mogelijkheid om een bestralingsbunker van binnenin te zien, aangevuld met meer informatie over de toestellen, soorten straling, immobilisatie, nevenwerkingen...
Datum: 9 juli 2024
Locatie: Bestralingsafdeling, campus Gasthuisberg
Rondleiding op de bestralingsafdeling met de mogelijkheid om een bestralingsbunker van binnenin te zien, aangevuld met meer informatie over de toestellen, soorten straling, immobilisatie, nevenwerkingen...

Contact trajectbegeleiding MBC

Laatste aanpassing: 15 mei 2024