Maagkanker

Maagcarcinoom
Kwaadaardige tumor of gezwel die in de maag ontstaat.

Afspraken

Digestieve oncologie

Symptomen

De meest voorkomende symptomen van maagkanker zijn:

 • Pij in de bovenbuik
 • Verminderde eetlust
 • Vermoeidheid
 • Zwarte ontlasting door bloedverlies uit de beschadigde maag
 • Bemoeilijkte passage van eten langsheen de maag
 • Braken
 • Gewichtsverlies

Risicofactoren

 • Helicobacter pylori infectie
 • Overmatig alcoholgebruik
 • Hoge zoutinname
 • Atrofie van het maagslijmvlies

Het risico op maagkanker stijgt vanaf de leeftijd van 50 jaar, de meeste patiënten krijgen de diagnose na 50 jaar.

Er worden tweemaal meer mannen met maagkanker gediagnosticeerd dan vrouwen.

Erfelijkheid

Bij 10% van de patiënten is er familiaal voorkomen van maagkanker, evenwel in slechts 3% van de families vindt men een duidelijke erfelijke oorzaak

Over maagkanker

De overgrote meerderheid van de tumoren in de maag zijn maagcarcinoom dit wordt typisch worden onderverdeeld naargelang de ligging van de maagkanker.

 • Als deze in de slokdarm-maag overgang voorkomt, behoort deze tot de slokdarmtumoren.
 • als het gezwel elders in de maag voorkomt, valt deze onder de noemer: maagkanker.

Er zijn ook andere zeldzamere tumoren in de maag zoals GIST, neuro-endocriene tumoren, lymfoom of uitzaaiingen van andere origine zoals huidkanker of borstkanker. 

Maagkanker is één van de meest frequente kankertypes wereldwijd, waarbij deze voornamelijk toegeschreven wordt aan een bacteriële infectie met helicobacter pylori (HP). Door de wereldwijde behandeling van deze bacterie, bijvoorbeeld na een maagonderzoek, zien we in Europa een daling van het voorkomen van maagkanker.

Behandelingen

De behandeling van maagkanker hangt sterk af van de uitgebreidheid van de ziekte op moment van diagnose alsook de algemene gezondheidstoestand van de patiënt. Een onderscheid dient gemaakt te worden tussen een behandeling met curatief opzet en een behandeling met niet-curatief opzet. In het eerste geval is het doel om de patiënt te genezen; in het tweede geval dient de therapie om de levensduur te verlengen met zoveel mogelijk behoud van levenskwaliteit.

Bij slechts een beperkt aantal patiënten vindt men maagkanker in een zeer vroegtijdige stadium en kan een endoscopische resectie volstaan om de maagkanker te behandelen

De meerderheid van de patiënten met maagkanker in een curatief traject zullen chemotherapie in combinatie met heelkunde krijgen, steeds na een multidisciplinair overleg.

Bij patiënten in een niet-curatief traject maakt een maagoperatie geen deel uit van de behandeling.  Hier bestaat de mogelijkheid tot het volgen van een behandeling met chemotherapie, al dan niet in combinatie met een doelgericht behandeling en/of immunotherapie.

Onderzoeken en diagnose

Wanneer de diagnose van maagkanker wordt vermoed, zal er een PET-CT  worden gepland om de uitgebreidheid van de ziekte in kaart te brengen. Daarnaast vindt er steeds een maagonderzoek (gastroscopie) plaats voor het afnemen van weefselbiopsies.

Bij zeer vroegtijdige maagkanker kan een interne echografie van de maagtumor (echo-endoscopie) worden gepland om de haalbaarheid van een endoscopische behandeling te bekijken.

Zeldzaam kan een MRI van de buik worden voorgesteld.

Specialisten

Laatste aanpassing: 25 april 2024