Psychologische ondersteuning in het revalidatiecentrum Pellenberg

De confrontatie met ernstige lichamelijke beperkingen door een ziekte of ongeval, is een ingrijpende levensgebeurtenis. Niet alleen voor uzelf, maar ook voor de mensen uit uw omgeving. U zal veranderingen ondervinden op verschillende vlakken: de manier waarop u functioneert en hoe u daarmee emotioneel omgaat, uw relaties, seksualiteit, uw sociale leven en uw werk-woonsituatie.

Dat alles zorgt ervoor dat u voor de moeilijke opdracht staat om uw leven aan te passen aan de beperkingen, met als doel een zo groot mogelijke zelfstandigheid en een optimale levenskwaliteit te behouden.

Het psychologisch verwerkingsproces is te vergelijken met een rouwproces waarin allerlei emoties naar boven komen. De psycholoog ondersteunt en begeleidt u en uw directe omgeving hierin.

Deze begeleiding is een vast onderdeel van het multidisciplinaire behandelingsaanbod.

Wanneer een hersenletsel is vastgesteld, wordt een neuropsychologisch testonderzoek afgenomen om een beter zicht te krijgen op het cognitief functioneren. In dat geval kan een cognitief revalidatieprogramma worden aangeboden.

Meestal verloopt het verwerkingsproces spontaan. Soms kan het echter vastlopen waardoor er lichamelijke en psychische klachten kunnen ontstaan, zoals lichamelijk onverklaarbare pijnklachten, depressie of angst. Zo nodig zal de psychiater u mee begeleiden.

Laatste aanpassing: 8 juni 2021