Psychologische ondersteuning op de palliatieve eenheid en door het palliatief supportteam

Palliatieve zorg wordt in UZ Leuven zowel gegeven op een palliatieve eenheid als op de eenheid waar u als patiënt behandeld wordt. Psychologen op de palliatieve eenheid bieden ondersteuning en begeleiding aan de palliatieve patiënt en aan zijn familie.

De palliatieve zorg die u op de afdeling krijgt, kan in samenwerking met het palliatief support team verlopen. De psycholoog van het palliatief support team werkt samen met de psychologen en andere hulpverleners op de afdeling. Deze psycholoog kan langskomen op uw vraag of op vraag van de afdeling.

Laatste aanpassing: 13 februari 2024