Psychologische ondersteuning bij hemofilie

In het hemofiliecentrum kan u terecht voor behandeling en opvolging van hemofilie en stollingsstoornissen. De patiënt komt jaarlijks op controle op de multidisciplinaire raadpleging, waar ook de psycholoog aanwezig is. Patiënten krijgen standaard een gesprek met de psycholoog aangeboden. Mensen kunnen bij de psycholoog terecht met vragen omtrent hun ziekte en bij een moeizame aanpassing aan de gevolgen van hun ziekte/behandeling. Ook andere stressfactoren kunnen aangekaart worden. Los van de raadpleging is een gesprek met de psycholoog mogelijk na doorverwijzing door de verpleegkundig specialist.

Laatste aanpassing: 23 februari 2024