Psychologische ondersteuning bij cerebrale parese

Onze psychologen van het CP-referentiecentrum hebben aandacht voor de ruimere aspecten in de ontwikkeling: naast de motorische ontwikkeling dient er immers ook aandacht te zijn voor de cognitieve ontwikkeling, het leerproces, de taal, het sociale en communicatieve, gedrag en emotie. Een totaalbenadering kan ervoor zorgen dat de mogelijkheden zoveel mogelijk benut worden. Bij volwassenen patiënten is vooral de work-life-balans een aandachtspunt, naast de meer psychologische/psychiatrische problemen.

De psychologen informeren over de mogelijkheden binnen onderwijs, tewerkstelling en de begeleidende diensten. Ze proberen om problemen zo vroeg mogelijk te onderkennen zodat we een gepaste doorverwijzing kunnen doen. Die inschatting gebeurt onder meer aan de hand van een gesprek, met gebruik van vragenlijsten en informatieverzameling bij betrokken personen.
De rol van de psycholoog op Cerebrale Parese is voornamelijk informerend, adviserend en coördinerend.

Laatste aanpassing: 6 december 2022