Informatieve en interactieve sessies (LKI)

Het Leuvens Kankerinstituut organiseert doorheen heel het jaar gratis informatiesessies voor patiënten en hun naasten over verschillende thema’s die met kanker en de behandeling ervan te maken hebben.

Het aanbod bestaat enerzijds uit informatieve sessies waarbij de nadruk vooral ligt op het verstrekken van informatie en anderzijds uit meer interactieve sessies waarbij de nadruk vooral ligt op lotgenotencontact.

Psychosociale en spirituele hulpverleners

Op elke oncologische afdeling is er een sociaal werker, psycholoog, psychomotorisch therapeut en pastor beschikbaar.

Sociaal werker

Een ziekte of behandeling kan uw leven ingrijpend veranderen en heeft gevolgen voor uw thuissituatie, uw relatie, uw dagbesteding, uw toekomstperspectieven, … . De sociaal werker biedt de ruimte om samen met u, uw familie en belangrijke naasten de impact van ziekte en behandeling te bespreken. Hij/zij luistert naar uw verhaal en ondersteunt u in het omgaan met uw nieuwe situatie. Afhankelijk van uw zorgsituatie en hulpvraag biedt de sociaal werker begeleiding en advies over de best passende mogelijkheden.

Meer over sociaal werk

Psycholoog

De psycholoog staat samen met u en uw naasten stil bij hoe de ziekte en de behandeling beleefd worden en hoe jullie er zo goed mogelijk mee kunnen omgaan. De psycholoog wordt ingeschakeld wanneer er psychische moeilijkheden zijn die zo sterk aanwezig zijn dat ze een negatieve invloed blijven hebben op het dagelijks functioneren.

Door financiering via de overheid (het Kankerplan) kan psychologische begeleiding momenteel kosteloos worden aangeboden.

Vragen? Neem contact op met het secretariaat psychiatrie: 016 34 80 00.

Psychomotorisch therapeuten

De psychomotorische therapeut staat samen met u stil bij uw lichaamsbeeld. Via het lichaam proberen we handvaten te zoeken om te leren omgaan met spanning en lichaamsgerichte stress-signalen. Hierbij ligt de nadruk op het waarnemen en reflecteren over ervaringen en belevingen van het lichaam.

Voor meer uitleg over de werking van de psychomotorisch therapeuten: 016 34 20 84.

Pastor

De pastor wil er gewoon zijn voor u wanneer u en/of uw naaste behoefte heeft aan een luisterend oor. En dit voor iedereen die het wenst: gelovig, niet-gelovig, anders gelovig, niet-wetend of zoekend. Kortom, wanneer u op zoek bent naar zin, naar vrede of verzoening met uzelf, anderen, of met die ene andere, en hierover in gesprek wilt gaan, mag u een beroep doen op de pastor.

Meer over de pastorale dienst

Seksuoloog

Kanker en de behandeling kunnen een belangrijke impact hebben op uw seksueel leven. Een seksuoloog kijkt niet alleen naar wat er lichamelijk nog mogelijk is (tijdens, maar ook na de behandeling), maar ook naar hoe u en uw partner zich daarbij voelen en hoe u met de verandering(en) kunt omgaan.

Vragen? Neem contact op met de onco-psycholoog van de dienst waar u behandeld wordt. Hij/zij kan uw vraag inschatten, u al een stuk op weg helpen en u verwijzen naar een seksuoloog werkzaam in het ziekenhuis, indien nodig.

U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de seksuoloog van uw dienst via het secretariaat: 016 34 80 00.

Relaxatie, gelaatsverzorging en psychologische steun

Het Bianca centrum is een ruimte waar kankerpatiënten terecht kunnen in een warme huiselijke sfeer die de typische ziekenhuiskamer ver weg doet lijken. U kan er even tot rust komen en onder andere genieten van een ontspannende massage of (tips voor) een gelaatsverzorging door een schoonheidsspecialiste met kennis van oncologie.
Ook psychologische ondersteuning behoort tot de mogelijkheden.

Meer over het Bianca centrum

Revalidatieprogramma's

Als u de draad terug wilt opnemen maar de nodige energie mist, dan kan u deelnemen aan het revalidatieprogramma KanActief om in groep te werken aan uw fysiek en psychisch herstel.

Het programma bestaat uit een combinatie van aangepaste lichaamstraining en psychosociale begeleiding. U traint 2 of 3 keer per week in groep, op uw eigen niveau en onder begeleiding van een bewegingsdeskundige. Binnen het programma zijn er ook interactieve informatiesessies voorzien.

Meer over KanActief

Stervensbegeleiding

Ook als de kanker niet meer genezen kan worden, dan willen wij een optimale zorg bieden waarbij zowel aandacht is voor fysieke zorg als voor psychologische, sociale en spirituele zorg

Meer over palliatieve zorg

Andere ondersteuning

Hopelijk vindt u steun en een luisterend oor bij uw naasten en onze zorgverleners.

Daarnaast kunt u ook nog terecht bij andere kanalen:

Laatste aanpassing: 18 november 2020