Kanker: praat erover

Hopelijk vindt u steun en een luisterend oor bij uw naasten en onze zorgverleners. Daarnaast kunt u ook nog terecht bij lotgenotengroepen en andere organisaties.

Sociaal werker

Een ziekte of behandeling kan uw leven ingrijpend veranderen en heeft gevolgen voor uw thuissituatie, uw relatie, uw dagbesteding, uw toekomstperspectieven, … . De sociaal werker biedt de ruimte om samen met u, uw familie en belangrijke naasten de impact van ziekte en behandeling te bespreken. Hij/zij luistert naar uw verhaal en ondersteunt u in het omgaan met uw nieuwe situatie. Afhankelijk van uw zorgsituatie en hulpvraag biedt de sociaal werker begeleiding en advies over de best passende mogelijkheden.

Meer over sociaal werk

Psycholoog

De psycholoog staat samen met u en uw naasten stil bij hoe de ziekte en de behandeling beleefd worden en hoe jullie er zo goed mogelijk mee kunnen omgaan. De psycholoog wordt ingeschakeld wanneer er psychische moeilijkheden zijn die zo sterk aanwezig zijn dat ze een negatieve invloed blijven hebben op het dagelijks functioneren.

Door financiering via de overheid (het Kankerplan) kan psychologische begeleiding momenteel kosteloos worden aangeboden.

Vragen? Neem contact op met het secretariaat psychiatrie: 016 34 80 00.

Psychomotorisch therapeuten

De psychomotorische therapeut staat samen met u stil bij uw lichaamsbeeld. Via het lichaam proberen we handvaten te zoeken om te leren omgaan met spanning en lichaamsgerichte stress-signalen. Hierbij ligt de nadruk op het waarnemen en reflecteren over ervaringen en belevingen van het lichaam.

Voor meer uitleg over de werking van de psychomotorisch therapeuten: 016 34 20 84.

Pastor

De pastor wil er gewoon zijn voor u wanneer u en/of uw naaste behoefte heeft aan een luisterend oor. En dit voor iedereen die het wenst: gelovig, niet-gelovig, anders gelovig, niet-wetend of zoekend. Kortom, wanneer u op zoek bent naar zin, naar vrede of verzoening met uzelf, anderen, of met die ene andere, en hierover in gesprek wilt gaan, mag u een beroep doen op de pastor.

Meer over de pastorale dienst

Seksuoloog

Kanker en de behandeling kunnen een belangrijke impact hebben op uw seksueel leven. Een seksuoloog kijkt niet alleen naar wat er lichamelijk nog mogelijk is (tijdens, maar ook na de behandeling), maar ook naar hoe u en uw partner zich daarbij voelen en hoe u met de verandering(en) kunt omgaan.

Vragen? Neem contact op met de onco-psycholoog van de dienst waar u behandeld wordt. Hij/zij kan uw vraag inschatten, u al een stuk op weg helpen en u verwijzen naar een seksuoloog werkzaam in het ziekenhuis, indien nodig.

U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de seksuoloog van uw dienst via het secretariaat: 016 34 80 00.

Meer contactmogelijkheden

Hopelijk vindt u steun bij onze zorgverleners. Daarnaast kunt u ook terecht bij andere organisaties en lotgenoten: 

Laatste aanpassing: 21 juni 2021