Kankerbehandelingen

Chemotherapie is een behandeling met cytostatica of celremmende geneesmiddelen die de groei van kankercellen verhinderen of deze cellen vernietigen.
Een oncologische behandeling met tabletten of capsules is een behandeling tegen kanker in pilvorm die u thuis kan innemen, waardoor u minder naar het ziekenhuis moet komen.
Uitwendige bestraling met ioniserende stralen, opgewekt door een lineaire versneller.
Inwendige bestraling waarbij één of meerdere radioactieve bronnen in of dicht tegen de tumor geplaatst worden, met een minimum aan schade voor de omringende weefsels.
Remmen van de groei van prostaatkankerweefsel door het testosterongehalte te laten dalen.
Immunotherapie is een behandeling die het eigen immuunsysteem stimuleert, versterkt of verandert, zodat het de kankercellen beter kan herkennen, aanvallen en vernietigen.
De dienst oncologische heelkunde omvat alle heelkundige behandeling van borsttumoren, huidtumoren, wekedelentumoren, retroperitoneale tumoren, aandoeningen van de bijnier en vaste tumoren bij kinderen. Verder ondersteunen we andere disciplines door het uitvoeren van diagnostische ingrepen en vaattoegang.
Toedienen van gezonde bloedvormende stamcellen via een katheter om het eigen beenmerg te herstellen. Vanuit deze stamcellen ontwikkelen zich opnieuw rijpe bloedcellen (witte bloedcellen, rode bloedcellen en bloedplaatjes).
Laatste aanpassing: 23 juni 2023