Kankerbehandelingen

Chemotherapie

Chemotherapie is een behandeling met cytostatica of celremmende geneesmiddelen die de groei van kankercellen verhinderen of deze cellen vernietigen.

Oncologische behandeling met tabletten of capsules

Een oncologische behandeling met tabletten of capsules is een behandeling tegen kanker in pilvorm die u thuis kan innemen, waardoor u minder naar het ziekenhuis moet komen.

Radiotherapie

Radiotherapie is een behandeling met radioactieve of ioniserende stralen die tot doel heeft de kwaadaardige cellen (kanker) te vernietigen. Bestraling van kanker gebeurt meestal uitwendig met daarvoor geschikte apparatuur (lineaire versnellers) of inwendig door radioactieve bronnen in het lichaam te brengen.

Hormoontherapie bij prostaatkanker

Remmen van de groei van prostaatkankerweefsel door het testosterongehalte te laten dalen.

Antihormoontherapie bij borstkanker

Toedienen van producten die sterk gelijken op het vrouwelijk hormoon, oestrogeen, of die de aanmaak ervan onderdrukken, waardoor de groei van de kankercel vertraagt of stopt.

Immunotherapie

Immunotherapie is een behandeling die het eigen immuunsysteem stimuleert, versterkt of verandert, zodat het de kankercellen beter kan herkennen, aanvallen en vernietigen.

Oncologische heelkunde

De dienst oncologische heelkunde omvat alle heelkundige behandeling van borsttumoren, huidtumoren, wekedelentumoren, retroperitoneale tumoren, aandoeningen van de bijnier en vaste tumoren bij kinderen. Verder ondersteunen we andere disciplines door het uitvoeren van diagnostische ingrepen en vaattoegang.

Stamceltransplantatie

Toedienen van gezonde bloedvormende stamcellen via een katheter om het eigen beenmerg te herstellen. Vanuit deze stamcellen ontwikkelen zich opnieuw rijpe bloedcellen (witte bloedcellen, rode bloedcellen en bloedplaatjes).
Laatste aanpassing: 4 augustus 2022