Kankerbehandelingen

Chemotherapie

Chemotherapie is een behandeling met cytostatica of celremmende geneesmiddelen die de groei van kankercellen verhinderen of deze cellen vernietigen.

Oncologische behandeling met tabletten of capsules

Een oncologische behandeling met tabletten of capsules is een behandeling tegen kanker in pilvorm die u thuis kan innemen, waardoor u minder naar het ziekenhuis moet komen.

Radiotherapie

Uitwendige bestraling met ioniserende stralen, opgewekt door een lineaire versneller.

Brachytherapie

Inwendige bestraling waarbij één of meerdere radioactieve bronnen in of dicht tegen de tumor geplaatst worden, met een minimum aan schade voor de omringende weefsels.

Hormoontherapie bij prostaatkanker

Remmen van de groei van prostaatkankerweefsel door het testosterongehalte te laten dalen.

Immunotherapie

Immunotherapie is een behandeling die het eigen immuunsysteem stimuleert, versterkt of verandert, zodat het de kankercellen beter kan herkennen, aanvallen en vernietigen.

Oncologische heelkunde

De dienst oncologische heelkunde omvat alle heelkundige behandeling van borsttumoren, huidtumoren, wekedelentumoren, retroperitoneale tumoren, aandoeningen van de bijnier en vaste tumoren bij kinderen. Verder ondersteunen we andere disciplines door het uitvoeren van diagnostische ingrepen en vaattoegang.

Stamceltransplantatie

Toedienen van gezonde bloedvormende stamcellen via een katheter om het eigen beenmerg te herstellen. Vanuit deze stamcellen ontwikkelen zich opnieuw rijpe bloedcellen (witte bloedcellen, rode bloedcellen en bloedplaatjes).
Laatste aanpassing: 23 juni 2023