Langerhans histiocytose

Zeldzame infiltratieve histiocytaire systeemziekte waarbij de zogenaamde Langerhanscellen zich opstapelen, vooral in bot, longen, huid, lymfeknopen, milt, hersenen…

Andere benaming: Histiocytosis x

Specialisten


Symptomen

 • Koorts, moeheid
 • Hoesten
 • Hoofdpijn
 • Botpijn

Een Langerhans histocytosis moet eerder als een gezwelziekte dan als ontstekingsziekte beschouwd worden.

Behandelingen

Geneesmiddelen waarbij de keuze van het middel afhangt van de ernst, aard en uitgebreidheid van de aantasting. Fijn afstellen van de behandeling vraagt heel wat ervaring van de arts.

Onderzoeken en diagnose

Bij (vermoeden van) deze aandoening voeren we een of meerdere onderzoeken uit.

 • Bloedonderzoek
 • CT-scan
  Röntgenstralen genereren gedetailleerde dwarsdoorsneden van een lichaamsregio welke de computer omzet in beelden in andere ruimtelijke vlakken en in driedimensionale beelden.
 • MR-scan (magnetische resonantie)
  In het magneetveld wekken korte radiogolven signalen op in het lichaam. Een computer verwerkt deze signaalintensiteiten tot allerlei doorsneden van de lichaamsregio.
 • Botscan
  Aandoeningen van skelet opsporen via een ingespoten speurstof (tracer) gevolgd door een scan. Kan ook doorbloeding van skelet in beeld brengen om ontstekingen op te sporen.
 • Longfunctietesten
  Reeks van testen om de functionele beperkingen van uw longen in kaart te brengen, zoals spirometrie, diffusie, arteriële punctie, 6 minuten wandeltest...
 • Beenmergonderzoek
 • Longvochtanalyse (broncho-alveolaire lavage)
 • Biopsie