Langerhans histiocytose

Histiocytosis x
Zeldzame infiltratieve histiocytaire systeemziekte waarbij de zogenaamde Langerhanscellen zich opstapelen, vooral in bot, longen, huid, lymfeknopen, milt, hersenen…

Symptomen

  • Koorts, moeheid
  • Hoesten
  • Hoofdpijn
  • Botpijn

Een Langerhans histocytosis moet eerder als een gezwelziekte dan als ontstekingsziekte beschouwd worden.

Behandelingen

Geneesmiddelen waarbij de keuze van het middel afhangt van de ernst, aard en uitgebreidheid van de aantasting. Fijn afstellen van de behandeling vraagt heel wat ervaring van de arts.

Onderzoeken en diagnose

Bij (vermoeden van) deze aandoening voeren we een of meerdere onderzoeken uit.

Laatste aanpassing: 4 november 2022