Wat vond u ervan? Vlaamse Patiëntenpeiling

We horen graag uw feedback over uw verblijf en de zorgverlening. Uw feedback helpt ons om het nog beter te doen.

Elke patiënt die in UZ Leuven opgenomen wordt, krijgt een uitnodiging om een korte vragenlijst in te vullen. Dat kan op twee manieren:

Tijdens uw verblijf, via het Octopuz-scherm

U krijgt tijdens uw ziekenhuisverblijf op geregelde tijdstippen op het Octopuz-scherm een verzoek om de vragenlijst in te vullen. U kunt de vragenlijst ook terugvinden door op het
scherm naar ‘mijn dossier’ en vervolgens naar ‘enquêtes’ te gaan.

Na uw ontslag, via www.mynexuzhealth.be

U krijgt op het moment van uw ontslag een e-mail thuisgestuurd. Daarin staan de instructies om de vragenlijst in te vullen.

Over de bevraging

De vragenlijst die we gebruiken werd ontwikkeld door de onafhankelijke Vlaamse Patiëntenpeiling (VPP), samen met de Vlaamse overheid.

Aan de hand van uw antwoorden nemen we initiatieven om de zorg en dienstverlening voor alle patiënten te verbeteren.

Verbetertraject

De resultaten hebben verschillende werkpunten aan de oppervlakte gebracht. Op basis van deze werkpunten hebben we een verbetertraject opgestart. Dat traject wordt ook voorgelegd aan het extern kwaliteitsforum, waar patiënten hun feedback op deze voorstellen en plannen kunnen geven.

Resultaten

Benieuwd naar de resultaten?

De Vlaamse Patiëntenpeiling wordt afgenomen in meer dan 60 ziekenhuizen in Vlaanderen. U kunt de resultaten voor UZ Leuven en voor verschillende andere ziekenhuizen terugvinden
op de website www.zorgkwaliteit.be.

www.zorgkwaliteit.be
Laatste aanpassing: 24 januari 2020