Verplaatsing naar het ziekenhuis bij immuuntherapie

Of u gedurende een behandeling met immunotherapie een auto mag/kan besturen, hangt af van verschillende factoren:

  • De behandeling
  • De ondersteunende medicatie
  • Uw algemene toestand
  • ...

Meestal vormt met de wagen rijden tijdens immunotherapie geen probleem. Het is echter raadzaam om bij de eerste toediening te zorgen dat u uzelf laat brengen en halen. Het is immers moeilijk in te schatten hoe je lichaam op de therapie zal reageren.

Als u geen problemen zoals extreme vermoeidheid, concentratieproblemen enzovoort ondervindt, kunt u samen met uw zorgverleners inschatten of u in staat bent om veilig met de auto te rijden.

Vervoerskosten

Voor ambulante antikankerbehandeling is er een wettelijke tussenkomst in vervoerskosten. Sommige ziekenfondsen komen ook bij een ziekenhuisopname tussen in de verplaatsingskosten. Een attest, dat voor meerdere opnames gebruikt kan worden, kunt u krijgen bij het onthaal van het dagcentrum. Bepaalde ziekenfondsen organiseren taxivervoer aan een democratische prijs. Bij problemen kunt u steeds terecht bij de sociaal werker van je afdeling.

Laatste aanpassing: 12 juni 2020