Symptomen

De symptomen zijn afhankelijk van de plaats waar de overgevoeligheidsreactie zich voordoet. Meerdere symptomen kunnen samen optreden:

  • Neus: jeuk, niezen, neusloop, verstopping
  • Keel: jeuk, drukgevoel
  • Ogen: jeuken, branderig gevoel, tranen, rood doorlopen ogen, gezwollen oogleden
  • Hoesten, piepende ademhaling, benauwdheid, zware kortademigheid

Contact

Maak een afspraak


Specialisten
Jorissen Mark NKO-arts, gelaats- en halschirurg
Hellings Peter NKO-arts, gelaats- en halschirurg
Van Gerven Laura NKO-arts, gelaats- en halschirurg