Hepatologie is een eenheid binnen de dienst maag-, darm- en leverziekten. Wij staan in voor de diagnose en behandeling van patiënten met lever-, galblaas- en pancreasziekten.

Onze in 1963 opgerichte eenheid geniet internationale faam en is één van de langst bestaande levercentra ter wereld. Dankzij een geïntegreerde aanpak, die dagelijkse medische zorg en translationeel onderzoek combineert, krijgen de patiënten hier een aantal van de meest baanbrekende geneesmiddelen en therapieën die op dit ogenblik beschikbaar zijn.

In de laatste 5 jaar alleen al werden details van het klinisch onderzoek dat door de afdeling hepatologie werd uitgevoerd in 150 PubMed-publicaties vermeld.

De eenheid beschikt over 32 gespecialiseerde bedden voor patiënten met lever-, galblaas- en pancreasziekten met een gemiddelde zwaartegraad van morbiditeit (severity of illness-score) van 7 (cfr de gemiddelde severity of illness-score voor inwendige geneeskundebedraagt 5).