Bevallen van een meerling

Lees meer over het verloop van de bevalling als u zwanger bent van een meerling.

Bij een tweelingzwangerschap kunt u in principe normaal vaginaal bevallen, tenzij er een indicatie bestaat voor een keizersnede, zoals een afwijkende ligging van 1 of beide baby’s.

Bij een vaginale bevalling zijn er net als bij een eenlingzwangerschap eerst ontsluitingsweeën die ervoor zorgen dat de baarmoedermond opengaat. Bij volkomen ontsluiting van de baarmoedermond begint de uitdrijving van het eerste kind. Als het eerste kind geboren is, controleert de gynaecoloog de ligging van het tweede kind. Soms duurt het even voordat de uitdrijvingsweeën opnieuw op gang komen. Tijdens de bevalling controleert men de harttonen van beide kinderen nauwkeurig.. Pas na de geboorte van het tweede kind worden de placenta’s geboren.

Tijdens de arbeid zal u wel van zeer dichtbij opgevolgd worden, zodat er onmiddellijk kan ingegrepen worden als er zich complicaties zouden voordoen

Tips na de bevalling

  • Probeer elk moment van rust ook te benutten om zelf te rusten of te slapen, bijvoorbeeld telkens als de baby’s slapen.
  • Spreek eventueel een beurtrol af voor bepaalde zorgmomenten (’s morgens vroeg, na de laatste voeding,…)
  • Hulp in het huishouden is nu zeker belangrijk, maak hier goede en concrete afspraken over. 
  • Maak duidelijke afspraken rond bezoek en vermeld deze ook op je geboortekaartje.
  • Een nieuw evenwicht zoeken vraagt tijd en iedereen is anders….Respecteer elkaars gevoelens en emoties.
Laatste aanpassing: 24 januari 2020