Arbeid en bevalling: infosessie

De vroedvrouw geeft u uitleg en tips voor een vlotte bevalling.

In deze informatiesessie krijgt u antwoord op volgende vragen:

  • Hoe ga ik best om met de ongemakken en de pijn?
  • Wanneer moet ik naar het ziekenhuis komen?
  • Hoe word ik ontvangen in het bevallingskwartier?
  • Wat kan ik als partner doen tijdens de arbeid en bevalling?
  • Wat zijn belangrijke aandachtspunten tijdens de arbeid en bevalling en de eerste momenten met ons kindje?

U krijgt ook uitgebreid de kans om vragen te stellen.

Praktisch

  • We brengen u op de hoogte van de precieze data van deze sessie tijdens de raadpleging.

  • Digitale sessie via Zoom. U ontvangt de link via e-mail na inschrijving.

  • Uw persoonlijk aandeel (= remgeld) per infosessie bedraagt € 8, na terugbetaling door uw ziekenfonds. Dit bedrag wordt achteraf verrekend op uw factuur.

  • De infosessie duurt 1 uur.

  • Vooraf inschrijven is noodzakelijk. Dit kan telefonisch op het nummer +32 16 34 47 50 of via de afsprakenbalie op de raadpleging gynaecologie en verloskunde.

Laatste aanpassing: 13 oktober 2020