Kraamtijd: infosessie

COVID-19 - corona

Momenteel vinden er geen infosessies plaats. We bieden u deze informatie graag digitaal aan in videovorm.

Bekijk de video

Tijdens deze informatiesessie staan we even stil bij volgende thema’s:

  • Wat zijn aandachtspunten voor mama en papa tijdens de kraamperiode
  • Baby’s leefwereld
  • Tips & tricks om maximaal te kunnen genieten
  • Thuiskomen met je baby

Praktisch

  • We brengen u op de hoogte van de precieze data van deze sessie tijdens de raadpleging.

  • Digitale sessie via Zoom. U ontvangt de link via e-mail na inschrijving.

  • Uw persoonlijk aandeel (8 euro) per infosessie wordt niet aangerekend voor de zoomsessies. Uw ziekenfonds betaalt de sessies volledig terug.

  • De infosessie duurt 1 uur.

  • Vooraf inschrijven is noodzakelijk. Dit kan telefonisch op het nummer +32 16 34 47 50 of via de afsprakenbalie op de raadpleging gynaecologie en verloskunde.

Laatste aanpassing: 8 augustus 2022