Alcohol tijdens de zwangerschap

Alcohol kan moeilijkheden veroorzaken tijdens de zwangerschap en er kan geen grens getrokken worden tussen veilig en onveilig gebruik van alcohol. Er kan wel gesteld worden dat hoe meer alcohol u drinkt, hoe groter de risico’s zijn die daaraan verbonden zijn.

Risico's van alcoholgebruik tijdens de zwangerschap

Gebruik van alcohol kan bij de baby het zogenaamde foetaal alcoholsyndroom veroorzaken. Dit is een combinatie van verschillende aangeboren afwijkingen.

Daartoe behoren onder meer:

  • kleine hersenen (te merken aan de kleine schedel)
  • abnormale gelaatskenmerken
  • hart- en nierafwijkingen
  • een groeiachterstand
  • lagere intelligentie
  • achterstand in geestelijke ontwikkeling

Andere risico’s zijn miskramen, vroeggeboorten en verstoorde ontwikkeling van het kind.

Best helemaal geen alcohol

Er zijn aanwijzingen dat zelfs een licht gebruik van alcohol (bv. 1 glas om de 2 à 3 dagen) beperkte nadelige effecten heeft op het ongeboren kind.

Volledige onthouding van alcohol tijdens de zwangerschap is dus aangewezen.

Laatste aanpassing: 2 juni 2021