Moedervriendelijke initiatieven

Ook voor (aanstaande) moeders willen we de beste zorg. We werkten daarom een aantal moedervriendelijke initiatieven uit.
  • Een zwangere vrouw kan zelf kiezen wie haar vergezelt tijdens de arbeid en de bevalling, zodat zij zich voortdurend lichamelijk en psychologisch ondersteund voelt. Dit gebeurt in samenspraak met haar gynaecoloog en staat vermeld in het verloskundig dossier.
  • De zwangere vrouw kan tijdens de arbeid naar behoefte drinken en een lichte maaltijd gebruiken, tenzij hiervoor een medische tegenindicatie bestaat.
  • De zwangere vrouw wordt aangemoedigd om te kiezen voor niet-medische pijnbestrijding tijdens de arbeid en de bevalling, waarbij wij de persoonlijke voorkeur van de vrouw respecteren.
  • De zwangere vrouw wordt aangemoedigd om rond te wandelen en in beweging te blijven tijdens de arbeid. Zij wordt aangemoedigd om zelf aan te geven in welke houding zij wil bevallen, tenzij er een dringende beperking zou ontstaan omwille van een verwikkeling. Dit wordt aan de moeder verduidelijkt.
  • Invasieve technieken, zoals het kunstmatig breken van de vliezen, het versnellen of opwekken van de arbeid en keizersnede wordt vermeden, tenzij het specifiek vereist is omwille van een complicatie. De reden wordt aan de moeder verduidelijkt.
Laatste aanpassing: 24 januari 2020