Keizersnede

Sectio
Als een baby niet langs de natuurlijke, vaginale weg geboren kan worden, dan voert de gynaecoloog een keizersnede (sectio) uit. Een keizersnede is een operatie waarbij uw baby via de buikwand ter wereld wordt gebracht.

Afspraken en contact

Bevallingskwartier en ambulant centrum verloskunde

Geplande en niet geplande keizersnede

Ziet de gynaecoloog al tijdens uw zwangerschap dat uw baby niet via de natuurlijke weg geboren kan worden? Dan wordt een keizersnede gepland.

Soms beslist de gynaecoloog tijdens de arbeid om over te gaan tot een keizersnede. De vroedvrouw en de gynaecoloog zullen u dan uitgebreid informeren over het verdere verloop van de bevalling.

Voorbereiding

 • Bij een geplande keizersnede krijgt u tijdens de laatste raadpleging medicatie mee die u voor de keizersnede thuis dient in te nemen. De vroedvrouw op de raadpleging zal u hierover de nodige uitleg geven.
 • Vul vooraf de preoperatieve vragenlijst en het toestemmingsformulier in en breng deze (ingevuld) mee naar uw consultatie.
 • U moet verder nuchter blijven: u mag 12 uur voor de keizersnede niet meer eten of drinken.
 • Breng geen nagellak of make-up aan.
 • Laat juwelen thuis.

Verloop

In zeer uitzonderlijke gevallen is een algemene verdoving noodzakelijk en kan uw partner niet in de operatiezaal blijven. In de grote meerderheid van de gevallen gebeurt de keizersnede echter onder epidurale verdoving, zodat uw partner of één ander vertrouwd persoon gedurende heel de operatie bij u kan blijven.

 • U komt op het afgesproken uur nuchter naar het bevallingskwartier.
 • De vroedvrouw vertelt u wanneer de keizersnede ongeveer gepland is. Meestal is dit in de loop van de voormiddag., maar dit kan uitlopen als er dringende ingrepen tussen komen.
 • U krijgt een operatiehemd en een infuus met medicatie tegen misselijkheid.
 • In de operatiezaal plaatst de anesthesist de epidurale verdoving.
 • Zodra deze werkt, wordt een blaaskatheter geplaatst.
 • Tijdens de keizersnede voelt u geen pijn. U voelt wel dat de gynaecoloog bezig is.
 • Als u dit wenst, kan u de geboorte zelf volgen door het venstertje in het steriele doek, dat net voor de geboorte wordt open gedaan. 
 • De baby zal meestal na een 10-tal minuten geboren worden en wordt dan onderzocht door de kinderarts. Dit gebeurt op een tafeltje naast u, tenzij de baby intensievere zorg nodig heeft, dan wordt hij meegenomen naar de babykamer naast de operatiezaal. Uw partner kan meestal dadelijk meegaan.
 • Als alles goed verloopt, legt de vroedvrouw de baby op de blote borstkas van de partner. Dit huid-huid-contact helpt uw baby om zich aan te passen.
 • In overleg met uw gynaecoloog kan er ook geopteerd worden om een ‘gentle sectio’ uit te voeren: hierbij zal men de overgang voor de baby zo zacht mogelijk laten verlopen door o.a. het licht te dimmen, en, zo mogelijk, huidcontact met u i.p.v. met uw partner te voorzien. Indien u dit graag wenst, kan u  dit best vooraf aangeven, zodat u op de juiste manier kan worden geïnstalleerd op de operatietafel.
 • Ondertussen beëindigt de gynaecoloog de keizersnede. Dit duur meestal 30 tot 45 minuten.

Voeding

Ook na een keizersnede is het perfect mogelijk om borstvoeding te geven. Als uw baby aangeeft dat hij honger heeft, starten we met de eerste voeding.

Medische zorgen

 • U blijft na de keizersnede nog een tijdje in het bevallingskwartier. De vroedvrouw dient u nog enkele zorgen toe. Bezoek is hier niet toegelaten.
 • Daarna verhuist u naar de kraamafdeling, waar u wel bezoek kunt ontvangen.

Prijs

Laatste aanpassing: 10 januari 2023