Keizersnede (sectio)

Geschatte kosten

  • Behandeling/ingreep: Keizersnede (sectio)

  • Prestatienummer: 424104

  • Aard contact: Opname

  • Aantal dagen: 6

  • Versie: 30 november 2023

Hoe bent u verzekerd?

Belgische mutualiteit zonder verhoogde tegemoetkoming / normaal verzekerd
Kosten patiënt voor een kamer
Gemeenschappelijk Eenpersoons
Verblijfskosten Verblijfskosten €130 €130
Kamersupplementen €0 €450
Honoraria Honoraria €75 €75
Supplementen honoraria €0 €1725
Apotheekkosten (Para) farmaceutische kosten €75 €75
Medische hulpmiddelen €0 €0
Andere leveringen €0 €0
Diverse kosten €45 €225
Totale raming €325 €2680
Deze raming is gebaseerd op de standaardbehandeling voor de gevraagde ingreep en is louter indicatief. Zij is niet bindend voor de uiteindelijke factuur. De factuur zal gebaseerd zijn op de werkelijk verstrekte zorgen en medicatie, de gebruikte materialen, de kamerkeuze en de verzekeringsstatus van de patiënt op moment van behandeling.
Belgische mutualiteit met verhoogde tegemoetkoming / OMNIO verzekerd
Kosten patiënt voor een kamer
Gemeenschappelijk Eenpersoons
Verblijfskosten Verblijfskosten €40 €40
Kamersupplementen €0 €450
Honoraria Honoraria €20 €20
Supplementen honoraria €0 €1725
Apotheekkosten (Para) farmaceutische kosten €75 €75
Medische hulpmiddelen €0 €0
Andere leveringen €0 €0
Diverse kosten €45 €225
Totale raming €180 €2535
Deze raming is gebaseerd op de standaardbehandeling voor de gevraagde ingreep en is louter indicatief. Zij is niet bindend voor de uiteindelijke factuur. De factuur zal gebaseerd zijn op de werkelijk verstrekte zorgen en medicatie, de gebruikte materialen, de kamerkeuze en de verzekeringsstatus van de patiënt op moment van behandeling.
Patiënt zonder Belgische mutualiteit / niet verzekerd
Kosten patiënt voor een kamer
Gemeenschappelijk Eenpersoons
Verblijfskosten Verblijfskosten €6000 €6000
Kamersupplementen €0 €450
Honoraria Honoraria €1910 €1910
Supplementen honoraria €0 €1725
Apotheekkosten (Para) farmaceutische kosten €145 €145
Medische hulpmiddelen €0 €0
Andere leveringen €0 €0
Diverse kosten €45 €225
Totale raming €8100 €10455
Deze raming is gebaseerd op de standaardbehandeling voor de gevraagde ingreep en is louter indicatief. Zij is niet bindend voor de uiteindelijke factuur. De factuur zal gebaseerd zijn op de werkelijk verstrekte zorgen en medicatie, de gebruikte materialen, de kamerkeuze en de verzekeringsstatus van de patiënt op moment van behandeling.

Vragen en contact

Medische administratie
Laatste aanpassing: 13 oktober 2020