Keizersnede (sectio)

Geschatte kosten

  • Behandeling/ingreep: Keizersnede (sectio)

  • Prestatienummer: 424104

  • Aard contact: Opname

  • Aantal dagen: 6

  • Versie: 13 oktober 2020

Hoe bent u verzekerd?

Belgische mutualiteit zonder verhoogde tegemoetkoming / normaal verzekerd
Kosten patiënt voor een kamer
Gemeenschappelijk Eenpersoons
Verblijfskosten Verblijfskosten €113 €113
Kamersupplementen €0 €450
Honoraria Honoraria €65 €65
Supplementen honoraria €0 €1200
Apotheekkosten (Para) farmaceutische kosten €100 €100
Medische hulpmiddelen €0 €0
Andere leveringen €0 €0
Diverse kosten €45 €200
Totale raming €323 €2128
Deze raming is gebaseerd op de standaardbehandeling voor de gevraagde ingreep en is louter indicatief. Zij is niet bindend voor de uiteindelijke factuur. De factuur zal gebaseerd zijn op de werkelijk verstrekte zorgen en medicatie, de gebruikte materialen, de kamerkeuze en de verzekeringsstatus van de patiënt op moment van behandeling.
Belgische mutualiteit met verhoogde tegemoetkoming / OMNIO verzekerd
Kosten patiënt voor een kamer
Gemeenschappelijk Eenpersoons
Verblijfskosten Verblijfskosten €35 €35
Kamersupplementen €0 €450
Honoraria Honoraria €15 €15
Supplementen honoraria €0 €1200
Apotheekkosten (Para) farmaceutische kosten €100 €100
Medische hulpmiddelen €0 €0
Andere leveringen €0 €0
Diverse kosten €45 €200
Totale raming €195 €2000
Deze raming is gebaseerd op de standaardbehandeling voor de gevraagde ingreep en is louter indicatief. Zij is niet bindend voor de uiteindelijke factuur. De factuur zal gebaseerd zijn op de werkelijk verstrekte zorgen en medicatie, de gebruikte materialen, de kamerkeuze en de verzekeringsstatus van de patiënt op moment van behandeling.
Patiënt zonder Belgische mutualiteit / niet verzekerd
Kosten patiënt voor een kamer
Gemeenschappelijk Eenpersoons
Verblijfskosten Verblijfskosten €4560 €4560
Kamersupplementen €0 €450
Honoraria Honoraria €1600 €1600
Supplementen honoraria €0 €1200
Apotheekkosten (Para) farmaceutische kosten €200 €200
Medische hulpmiddelen €0 €0
Andere leveringen €0 €0
Diverse kosten €45 €200
Totale raming €6405 €8210
Deze raming is gebaseerd op de standaardbehandeling voor de gevraagde ingreep en is louter indicatief. Zij is niet bindend voor de uiteindelijke factuur. De factuur zal gebaseerd zijn op de werkelijk verstrekte zorgen en medicatie, de gebruikte materialen, de kamerkeuze en de verzekeringsstatus van de patiënt op moment van behandeling.

Vragen en contact

Medische administratie
Laatste aanpassing: 13 oktober 2020