Verloop van de bevalling

Wie is aanwezig? Hoe verloopt een vlotte bevalling? Wat als het wat moeilijker loopt?

Aankomst en eerste onderzoeken

Bij uw aankomst in het verloskwartier wordt u opgevangen door een vroedvrouw.

  • Zij zal uw identiteitskaart vragen om u te kunnen inschrijven.
  • U krijgt uitleg over de kamer.
  • Harttonen van uw baby worden beluisterd.

De arts-assistent werkt de opname verder af en bespreekt het verdere verloop met de verantwoordelijke gynaecoloog.

Navelstrengbloed doneren - Navelstrengbloed redt levens

Wilt u navelstrengbloed doneren? Geef dan het toestemmingsformulier af als u in het bevallingskwartier toekomt.

Navelstrengbloed?

De stamcellen die in navelstrengbloed zitten, kunnen een leven redden. Voor patiënten met leukemie (of een andere bloedziekte) biedt een transplantatie met stamcellen vaak een laatste kans op overleven wanneer de klassieke behandelingen niet aanslaan.

Lees meer over navelstrengbloed en hoe u het kunt doneren

De bevallingskamer

Het verloskwartier is uitgerust met 2 types van verloskamers.

Er zijn verloskamers voor laag risico bevallingen, waar alles voorzien in om uw bevalling zo natuurlijk mogelijk te laten verlopen en waar u gebruik kan maken van alle hulpmiddelen om u te helpen ontspannen, zoals een aanpasbare verlostafel, kussens, zitbal en bad.

De verloskamers voor hoog risico bevallingen hebben, buiten het bad, ook de andere ontspanningsvoorzieningen, maar de nadruk ligt hier meer op de medische opvolging van u en uw baby.

Uiteraard zijn beide types van kamer uitgerust om alle zorgen te geven die nodig zijn om u en uw baby veilig door arbeid en bevalling te helpen

Wie is aanwezig?

Een vroedvrouw begeleidt u tijdens de arbeid. De bevalling zelf wordt altijd uitgevoerd door een gynaecoloog.

UZ Leuven is een opleidingscentrum. Daarom is het mogelijk dat een student geneeskunde of vroedkunde uw arbeid en bevalling mee opvolgt.

Laatste aanpassing: 24 februari 2021