Gebroken bekken

Bekkenbreuk, Bekkenfractuur
Breuk in het bekken, kan zowel het gevolg zijn van een hoog energetisch ongeval (bv. verkeersongeval, val van hoogte, etc.) als een laag energetische osteoporotische breuk (bv. val van lage hoogte door te struikelen, zich te stoten, etc.)

Afspraken

Traumatologie

Symptomen

  • Pijn ter hoogte van de bil, de lies, de stuit (staartbeen)
  • Niet kunnen staan of stappen
  • Blauwe plek ter hoogte van de bil, de lies of de stuit

Oorzaak

  • Hoog energetische breuken zijn breuken die meestal als gevolg van een verkeersongeval (moto/auto/fiets/voetganger vs. voertuig) of een val van hoogte ontstaan. Vaak zijn er bijkomende breuken ter hoogte van de onderste ledematen en/of wervelkolom (cfr. polytrauma).
  • Laag energetische, osteoporotische breuken zijn breuken die voornamelijk bij ouderen als gevolg van een banale val uit stand (meestal struikelen) ontstaan.

Evaluatie van de breuk

Breuktypen en behandelplan

De behandeling is afhankelijk van het soort bekkenbreuk.

Prognose

Onze artsen behandelen ruim 200 bekkenfracturen per jaar. Hierdoor hebben we heel wat ervaring en expertise opgebouwd om deze breuken zo goed mogelijk te behandelen.

Een bekkenbreuk is een ernstig letsel: bij eenvoudige breuken is de prognose doorgaans goed. Bij meer complexe breuken kan blijvend functieverlies van de heup en de onderste ledematen optreden. Ook artrose kan versneld ontstaan.

Risico’s en complicaties

Wondproblemen

Een ernstig gekneusde huid (zwelling, blaren, bloeduitstorting) kan tot wondproblemen leiden. Daarom kan besloten worden om de behandeling gefaseerd uit te voeren.

Het bekken wordt dan eerst uitwendig gestabiliseerd met een spalk of een uitwendig fixatieraamwerk. In tweede fase volgt dan de definitieve operatie.

Specialisten

Laatste aanpassing: 3 maart 2024