Uitsluitend kennisgeving

Het dossier moet, via het CESP, worden ingediend bij het FAGG.

De volgende soorten studies moeten volgens dit traject worden ingediend:

Performantie studies met begeleidende diagnostiek op overgebleven monsters

Laatste aanpassing: 23 mei 2023