Validatie FAGG en advies EC

Het volledige dossier moet via het CESP bij het FAGG worden ingediend. Het FAGG valideert het dossier binnen de 5 dagen na ontvangst. Merk op dat de procedure geen validatievragen toelaat. Als het dossier bijvoorbeeld het PMCF-plan mist, wordt de studie automatisch verworpen.
Als het dossier volledig is, stuurt het CT College het naar een onafhankelijke EC.

Met andere woorden, deze studies kunnen niet rechtstreeks bij het EC-onderzoek worden ingediend.

Het volgende type onderzoek moet volgens deze route worden ingediend:

➔ PMCF-onderzoek met extra belastende of invasieve procedures

Laatste aanpassing: 11 maart 2024