GDPR-vragenlijst - EC onderzoek

CTC GDPR-vragenlijst

De GDPR-vragenlijst moet worden ingevuld voor elke studie of elk onderzoeksproject waarvoor UZ/KU Leuven optreedt als sponsor of als deelnemende site en waarin persoonsgegevens worden verwerkt.

Om het contractnazicht door de juridische cel van het CTC te faciliteren en de privacy-toets door EC mogelijk te maken vragen wij u om zo snel mogelijk na S-toekenning de GDPR-vragenlijst in te vullen. Een ingevulde vragenlijst is een ontvankelijkheidsvereiste om uw dossier bij de EC Onderzoek in te dienen. EC ontvangt deze vragenlijst niet automatisch. We vragen om ons de GDPR-vragenlijst in PDF te bezorgen.

Gelieve ook op te merken dat een bestaande GDPR-vragenlijst niet kan worden aangepast in het systeem. Een nieuwe vragenlijst dient te worden ingevuld.

Indien u een wijziging wilt indienen bij EC voor een onderzoek waarvoor nog geen GDPR-vragenlijst is ingevuld omdat dit op dat moment niet nodig was ("pre-GDPR": vuistregel dit betreft onderzoeken met een S-nummer aangemaakt voor "S63291"), vragen wij u om het GDPR-aspect van het onderzoek te regulariseren door bij de volgende wijziging van die studie de GDPR-vragenlijst in te dienen bij EC (en, indien van toepassing, een gewijzigd ICF met de juiste GDPR-formulering).

PRET-vragenlijst (KU Leuven)

Eenheid Privacy en Ethiek (PRET) richt zich op elke onderzoeker binnen KU Leuven en stelde een duidelijke flow op die een correcte toepassing van de reglementering faciliteert. Deze eenheid zal – op basis van de door de onderzoeker verplicht in te vullen vragenlijst – beoordelen of het onderzoek AVG-conform is.

KU Leuven brengt de aanvragen AVG en Ethische toetsing samen in één vragenlijst die beschikbaar is via https://www.kuleuven.be/pret.

EC vraagt om de "geaccepteerde" vragenlijst te bezorgen bij de indiening van het dossier. Enkel wanneer de PRET-vragenlijst de status "accepted" heeft, kan het dossier ontvankelijk verklaard worden.

Geen betrokkenheid UZ/KU Leuven

Indien uw studie niet ingediend werd via CTC en niet wordt uitgevoerd binnen UZ/KU Leuven vragen we een bevestiging van de opdrachtgever dat deze zich ertoe verbindt om de voorwaarden in de Europese Algemene Verordening en de Belgische Wetgeving betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer te eerbiedigen.


Laatste aanpassing: 4 januari 2023