Protoncentrum

Particle is een hoogtechnologisch centrum voor protontherapie.

Dankzij een andere bestralingstechniek kunnen tumoren nauwkeuriger bestraald worden.

Naast de behandeling van mensen met kanker, wordt er in het centrum ook onderzoek uitgevoerd rond de verdere ontwikkeling van protontherapie.

In beeld: Hoe verloopt een behandeling met protontherapie?

Aanvraag protontherapie

Protontherapie

Protontherapie is een innovatieve bestralingstechniek waarbij gebruik wordt gemaakt van een protonenbundel in plaats van een fotonenbundel (X-stralen) zoals bij de klassieke radiotherapie.

Hoe werkt het?

Protontherapie maakt gebruik van een bundel van protonen, positief geladen deeltjes (partikels) afkomstig uit de kern van een atoom, die hun maximale dosis pas afgeven bij het bereiken van een bepaalde diepte in het lichaam, waarna de straling volledig stopt (in tegenstelling dus tot fotonen).

Wat zijn de voordelen?

Het grote voordeel van protontherapie ten opzichte van de huidige fotontherapie is dat de gezonde weefsels die achter de tumor liggen maximaal gespaard kunnen worden, waardoor de globale stralingsbelasting bij een behandeling met protonen lager is.

Wie komt in aanmerking?

Protontherapie is niet voor alle tumoren de meest geschikte bestralingstechniek. De leeftijd van de patiënt, het soort tumor, de grootte en vorm van de tumor, de lokalisatie en de ligging ten opzichte van de omringende gezonde organen bepalen sterk of er al dan niet een voordeel is met protonen.

Verwijsprocedure

Informatie voor verwijzers over welke patiënten in aanmerking komen voor protontherapie, hoe de aanvraag wordt ingediend en hoe de opvolging tijdens en na de behandeling verloopt.

Infrastructuur

De leverancier van het protontherapietoestel is IBA. Dit Belgisch bedrijf is de wereldwijde technologische leider op het gebied van protontherapie,. Het toestel dat geïnstalleerd werd in de klinische bunker is de Proteus®ONE: een compact toestel dat plaats overliet voor een tweede bunker specifiek voor onderzoek.

Het gebouw

Het nieuwe protoncentrum is een belangrijk project in de medische wereld; een nationaal en internationaal toonaangevend instituut. De essentie van het ontwerp van het gebouw bestond erin om deze hoogtechnologische vorm van bestraling op een kwalitatieve en veilige manier te kunnen aanbieden aan de patiënt.

Samenwerking

Het Particle Therapy Interuniversity Center Leuven – of kortweg PARTICLE – is een interuniversitair project van UZ Leuven ∙ KU Leuven en Cliniques universitaires Saint-Luc ∙ UCLouvain, mede gesteund door UZ Gent, CHU UCL Namur, UZ Brussel en UZA.

Wetenschappelijk onderzoek

Het protontherapiecentrum bestaat uit 2 ruimtes, ook wel bunkers genoemd. De ene wordt gebruikt voor de behandeling van patiënten en klinisch onderzoek, de andere voor meer toegepast, preklinisch onderzoek.

Specialisten

Overzicht van de radiotherapeut-oncologen werkzaam in PARTICLE met een specialisatie in protontherapie

Adres

Contact

Laatste aanpassing: 8 april 2022